News

SVEIKI SUGRĮŽĘ Į LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ !

rugsėjo 08, 2017


Laukiame visų 9 val. ryto mokyklos kieme. Pakelsime vėliavas ir, sekdami daugelio metų tradiciją, pradėsime mokslo metus su šv. mišiom. Po mišių, 10 val. salėje vyks mokslo metų atidarymas, registracija, ir trumpa pertrauka. Pamokos vyks įprasta tvarka – iki 1:15 val.

Rugsėjo 16 d. kviečiame  į VISUOTINĮ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ tuoj po vėliavų pakėlimo. Išgirsite naujų, svarbių žinių apie mokyklos patalpas, vaikų saugumą, mokyklos finansus ir ateities planus. Bent vienas tėvelis iš kiekvienos mokyklinės šeimos turėtų dalyvauti. Lauksime su kava ir bandelėm!

Rugsėjo 23 d. kiekvienoje klasėje bus pristatoma CHILD SAFETY , Arkivyskupijos paruoštos pamokos.Registracijos metu prašome pasirašyti formą leidžiant savo vaikams dalyvauti pamokoje.

Spalio 1 d.sekmadienį, LIETUVIŲ DIENŲ SAVAITGALĮ, visi mokiniai ir tėveliai kviečiami 10 val. ryto susitikti su JURGIU DIDŽIULIU ir jo pasaulinės kelionės bendražygiais TO BE LT:KARTUAMERIKOJE projekte. Seks šeimų mišios ir mokinių pasirodymas LT Dienų atidaryme 12:15 val.

VIRTUS ,vaikų apsaugos PRIVALOMA paskaita TĖVAMS, MOKYTOJAMS, ORGANIZACIJŲ VADOVAMS ir visiems dirbantiems su vaikais,  įvyks šeštadienį, SPALIO 7 d. 9:30 v.r.viršutinėje salėje. Išklausę paskaitą,  gausite sertifikatą kurio reikalauja arkivyskupija iš visų kurie lankosi parapijos patalpose pamokų metu, padeda mokytojams, budi kieme ar atlieka kitas pareigas su vaikais.

Ačiū ir iki greito pasimatymo!

 

 

Nauji mokslo metai 2017-2018

rugsėjo 04, 2017


Mieli tėveliai,

MOKYKLA PRASIDEDA RUGSĖJO/SEPTEMBER 9 d. 9 val. ryto.

Registracijos formas netrukus rasite šiame mokyklos tinklalapyje. Šiuo metu baigiame pertvarkymo darbus.

Prašom kreiptis į Marytę Newsom,direktorę, su klausimais 310/500-6311 

marytens@hotmail.com