Laiškas Tėveliams

Kalendorius

Sveikiname!

Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla buvo įsteigta 1949 m. ir iki šių dienų sėkmingai suburia lietuviškai kalbančius mokinius nuo priešmokyklinio amžiaus iki dvyliktos klasės.

Veikia ir suaugusių kalbos klasė. Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį nuo rugsėjo iki birželio mėn. 9:00-1:15 val. Mokinių skaičius-170.

Informacija :  Maryte Newsom – 310-553-2836 or 310-500-6311 (cell).

Mokyklos Istorija