Mokytojai

Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos Mokytojai

2017-2018 mokslo metai

Direktorė

Marytė Newsom

310-553-2836

310-500-6311

marytens@hotmail.com

Raštinė

Laima Gajauskienė

310-780-4335

laima_g@hotmail.com

Kiškiai

Tara Barauskaitė

310-463-3506

tara.barauskas@gmail.com

Monika Žukauskienė

monigylys@gmail.com

Vaikų Darželis

Evelina Kedienė

818-641-7527

evute97@yahoo.com

1 kl.

Rasa Paliulienė

rasutep@yahoo.com

2 kl.

Reda Perevičienė

323-309-0001

redape07@yahoo.com

3 kl.

Sigita Newsom

310-598-0083

sigitanewsom@gmail.com

4 kl.

Dalia Jasaitis

310-387-0605

mdjasaitis@roadrunner.com

5 kl.

Gaile Hayden

818-521-6948

gaileona@sbcglobal.net

Teresė Rukšėnienė

Teresa.ruksenas@me.com

6 kl.

Ringailė Barysaitė

661-803-0582

ringailebarysaite@yahoo.com

7 kl.

Jurgita Warren

818-441-4093

jurgitawarren@sbcglobal.net

8 kl.

Vėjūnė Baltrušaitis Baker

661-505-7334

vejunejb22@yahoo.com

9 kl.

Žydra van der Sluys

310-645-4965

zvanders@lmu.edu

10 kl.

Žydra van der Sluys

zvanders@lmu.edu

Seminaras

Vitalija Virbukienė

626-354-6844

virbukiene@yahoo.com

Gida Urbonienė

310-625-6163

edgida@msn.com

Suaugusių klasė

Aldona Kudirkienė

818-248-5180

aldonaku@aol.com

Tikyba

VD/1 kl. _____

Žydra van der Sluys

310-645-4965

zvanders@lmu.edu

Jūratė Venckienė

818-248-4046

venckusj@flash.net

Dainavimas

Viktoras Ralys

213-364-1446

victorralys@gmail.com

Tautiniai šokiai

Valdas Varnas

818-606-4674

Varno78@gmail.com

Patalpos/Šeimininkė

Zita Orfanos

310-804-7549

Zita860@yahoo.com

Talkininkai:     Rima Veličkienė, Miranda Donovan (VD), Eglė Urbonaitė (1kl. & 3kl.), Elina Venckienė (2kl.), Violeta Woodward (4kl.), Victorija (5 & 6 kl.)