Mokytojai

Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos Mokytojai

2017-2018 mokslo metai

Direktorė

Marytė Newsom

310-553-2836

310-500-6311

Raštinė

Laima Gajauskienė

310-780-4335

Kiškiai

Tara Barauskaitė

310-463-3506

Monika Žukauskienė

Vaikų Darželis

Evelina Kedienė

818-641-7527

1 kl.

Rasa Paliulienė

2 kl.

Reda Perevičienė

323-309-0001

3 kl.

Sigita Newsom

310-598-0083

4 kl.

Dalia Jasaitis

310-387-0605

5 kl.

Gaile Hayden

818-521-6948

Teresė Rukšėnienė

6 kl.

Ringailė Barysaitė

661-803-0582

7 kl.

Jurgita Warren

818-441-4093

8 kl.

Vėjūnė Baltrušaitis Baker

661-505-7334

9 kl.

Žydra van der Sluys

310-645-4965

10 kl.

Žydra van der Sluys

Seminaras

Vitalija Virbukienė

626-354-6844

Gida Urbonienė

310-625-6163

Suaugusių klasė

Aldona Kudirkienė

818-248-5180

Tikyba

VD/1 kl. _____

Žydra van der Sluys

310-645-4965

Jūratė Venckienė

818-248-4046

Dainavimas

Tautiniai šokiai

Valdas Varnas

818-606-4674

Patalpos/Šeimininkė

Zita Orfanos

310-804-7549

Talkininkai:     Rima Veličkienė, Miranda Donovan (VD), Eglė Urbonaitė (1kl. & 3kl.), Elina Venckienė (2kl.), Violeta Woodward (4kl.), Victorija (5 & 6 kl.)