News

Spalio 28,2023 VĖLINĖS

spalio 27, 2023


Jau daugelį metų mūsų mokykla mini Vėlines 🙏 , susibūriant Forest Lawn kapinėse, Court of Christus aikštelėje, kurioje randasi daug lietuvių kapų.
Sukalbame maldas,ir paliekame trispalves ir gėles prie lietuvių kapų. Tai nepaprastai prasminga tradicija, kuri primena ne tik mūsų artimuosius mirusius, bet ir tuos lietuvius, kurie kūrė ir puoselėjo lietuvišką gyvenimą Los Angeles.
Vis mokiniai ir tėveliai renkasi kapinėse  9 val. ryto. Nurodymai prisegti. Vaikų darželis nevažiuoja ir renkasi mokykloje įprastu laiku. Kiškiai renkasi mokykloje 9 val. paprastu laiku. Po apsilankymogrįžtame į mokyklą ir tęsiame dienos eigą.
Tą dieną kviečiame mokinius prisidėti prie MOLIŪGŲ parodėlės🎃, atnešant lietuviškai papuoštus moliūgus. Kiekvienas bus apdovanotas, ir įdomiausias gaus premiją.
Taip pat, mokinukams nuo Kiškių iki 4kl. leidžiama dėvėti kaukes ir paprastus Halloween kostiumus.Bus trumpas paradas per pirmą pertrauką.
Blusų Turgus – tradicinis labdaros renginys įvyks lapkričio 11d. pertraukų metu. Mokiniai paaukoja savo švelniai naudotus žaisliukus pardavimui ir pirkimui. Pelnas skiriamas labdarai. Kainos labai žemos, visiems vaikams prieinamos. Galima paaukoti ir moteriškus papuošalus, lietuviškas knygutes, lietuviškus žaidimus, etc.
GALITE ATNEŠTI DAIKTUS Lapkričio 4d. arba 11d. IŠ RYTO ir padėti ant stalo prie laiptų i apatinę salę. 
Lietuviški šiaudinukai – gruodžio mėnesį žadame suruošti šiaudinukų dirbtuvę mokiniams ir tėveliams. Ieškome kas pravestų.
PASTABA: Labai prašau atvykti į mokyklą laiku! 🔔Vėliavų pakėlimas prasideda 9 v.r. 
Labai numuša ūpą ir dienos energiją , kai prieš akis stovi tik sauja mokinių ir tėvų.
Taip pat, prašom be svarbaus reikalo iš mokyklos neišimt vaikų anksčiau. Praeitą šeštadienį beveik dešimt mokinių išėjo anksti. Mokytojos deda labai dideles pastangas paruošti įdomias pamokas. Gerbkime jų darbą.
 
p.Marytė

Pirma Mokslo Diena 9/9/23

rugsėjo 09, 2023


Labas mieli tėveliai,

Laukiame Jūsų visų šeštadienį (09/09) 9 val. ryto mokyklos kieme. Pakelsime vėliavas ir tada bus mišios bažnyčioje, po kurių vyks mokslo metų atidarymas bažnyčioje. 

Tada trumpa pertrauka ir vaikai eina į klases, o tėvelius kviečiame pasilikti susirinkimui ir registracijai mokyklos kieme. 

Registracija bus priimama tik po oficialios dalies, kai vaikai išeis į pertrauką (apie 10:15 val). Bus kavos/ arbatos ir pyragaičių pasivaišint, tai nepabėkit.

Pietums bus cepelinai ir šaltibarščiai. Ačiū šeimininkei Daliai ir jos komandai! Labai prašome tėvelių nepirkti maisto išsivežimui iki pabaigos pietų, kad užtektų vaikams ir jie spėtų pavalgyti. Jie yra mūsų prioritetas šeštadieniais!

Pamokos vyks įprasta tvarka – iki 1:15 val.

Pirmą mokslo metų dieną visus vaikus pavaišinsime ledais po pamokų. 

Kitos svarbios artimiausios datos:

Spalio 8d. Sekmadienį – mūsų mokyklos vaikų pasirodymas Lietuvių Dienose bus 12val.  PAMOKŲ NEBUS ŠEŠTADIENĮ.

Laukiame pasimatyti rytoj!

Tėvų Komitetas ir p. Maryte

******************************************************************************

Hello parents!

We’re looking forward to seeing everyone tomorrow (9/9) at 9am in the school yard. After the flag ceremony, we will head to church for mass. After mass, we will have the celebratory opening ceremony in church (upper hall is not available).

Registration forms will be accepted only after the oficial part and after the kids go to break (around 10:15am). We will have coffee and treats to enjoy, so please stay for the parent meeting and registration and signing up to volunteer for all the fun events. 😉

LUNCH will be available thanks to ponia Dale and she will serve cepelinai and saltibarsciai. We humbly ask parents not to buy extra food to take back home until all the kids have eaten during their designated lunch time. They are our priority and we want to make sure they are fed and happy.

Kids will be treated to ice cream after school.

Other important dates: 

October 8th (Sunday), our students will be performing at 12pm at Lithuanian Days Fair. More information to come. NO SCHOOL ON SATURDAY.

We cannot wait to see everyone tomorrow!

Parent Committee and director, Maryte Newsom

Rugpjūčio 11 d.

rugpjūčio 14, 2023


Sveiki tėveliai!

Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, norime paklausti gal kas nors nori prisidėti prie šaunios mokytojų komandos? Mokyklai reikia Vaikų Darželio mokytojos.

Prašau susisiekite su direktore Maryte Newsom: marytens@hotmail.com.

Taip pat laukite daugiau informacijos apie ateinančius mokslo metus ir registraciją, jau sekančios savaitės bėgyje. Mokslo metai prasideda Rugsėjo 9 d.

Smagios likusios vasaros!

gegužės 13,2023

gegužės 13, 2023


SVEIKINAME VISAS MAMYTES,GLOBĖJAS ir MOČIUTES MOTINOS DIENOS PROGA! Jūs esate šeimos širdis ir ašis. Būkite sveikos, gražios,lietuviškos ir palaimintos!

Mokslo mokslo metai jau i pabaiga! Liko tik du savaitgaliai!  Prasau atiduoti skolintus vadovėlius ir kitas paskolintas knygas. 
PIETŪS / LUNCH: 🍠🍽  galima bus įsigyti picos kaip ir praeita savaite – $3 gabaliukas (surio arba peperoni). Vanduo $1. Idekite užkandžius vaikams pirmai pertraukai – nebus nusipirkti. /  Pizza for purchase same as last week- $3 per slice: cheese or pepperoni. Please pack snacks for the first break – there will be no snacks for sale. 
 
SVARBIOS DATOS / IMPORTANT DATES 

5/13 – 🐰Paskutinė pamokų diena / Kiškių užbaigtuvės — Last Day of lessons. Kiškiai class celebration – last day of attendance for them. 

5/20 -🎓 Mokslo metų užbaigimas 9 val.visai mokyklai –— End of the school year celebration at 9am for the whole school. 

Gegužės 6, 2023

gegužės 04, 2023


Mamyčių,tėvelių,globėjų šventė vyksta ateinantį šeštadienį 11:30 val. parapijos saleje. Pica pietus pardavinėjami 11:00 val.Prašome įsidėmėti laiko pakeitimą.Kviečiame visus tėvelius, senelius, draugus, svečius į šventinę programėlę ,kurią jums paruošė mokiniai ir mok.Rima.

Pirma Komunija – sekmadienį 11val. mišių metu Pirmą Komuniją priima : Marina Baker,Greta Venckus,Neris Mattis,Adelė Ivanauskaitė,Lija Didžbalytė,Ina Didžbalytė,Matas Janavičius,Harlow Woodward,Bishop Woodward,Deividas Lake,Liepa Jonušonytė,Dovas Pakuckas,Lukas Vitkus,Domantas Karčauskas, Aria Virdi,Aiden Virdi. Prieš savaitę Komuniją priėmė Julius Grigas ir Kaia Sappington. Nuoširdžiai sveikiname mūsų mokinukus ir linkime Dievulio palaimos. Dėkojame pagrindinei mokytojai Viktorijai Gedvilienei už didelę meilę ir rūpestingumą. Dėkojame mokytojoms Redai Perevičienei ir Jūratei Venckienei už visokeropą talką.

Kiškių klasė baigai mokslo metus geg. 13 d. Tėveliai ir kiškučiai kviečiami į apatinę salę. Mokytoja Inga atsiųs pakvietimą.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO IŠKILMĖS IR ABITURIENTŲ ATSISVEIKINIMAS – šešt. geg.20 pradedant 9:00 val. mišiomis parapijos salėje. Akademinė dalis 10:00 val. Visi mokiniai privalo dalyvauti.Pažymių knygutes ir sveikinimo lapus mokiniai gaus po programos. Mokyklos  12-tą klasę baigia šie abiturientai:

Gintarė Bartulytė,Maximus Bruožis,Julius Čelkis,EmmaGarbisch,Darius Hayden,Karina Konstantinavičiūtė,Gabia Paliulis,Grantas Perevičius,Antanas Reivydas,Kayus Remeika.

Didžiuojamės ir džiaugaimės mūsų ištvermingais mokiniais ir jų tėveliais už daugelio metų atsidavimą lietuviškai mokyklai. Dėkojame mok. Vitalijai Virbukienei ir dr. Agnei Grigas už mokslą ir rūpestį. Jūs,mokiniai, esate dovana mūsų bendruomenei, o lietuvių kalba yra dovana jums.Kviečiame visuomenę atvykti į mokslo metų užbaigimo šventę pagerbti mokinius.

p.Marytė

 

balandžio 22, 2023

balandžio 19, 2023


MAMYČIŲ IR TĖVELIŲ ŠVENTĖ įvyks gegužės 6 d. 12:15 val. Pasveikinsime mamytes,močiutes ir globėjas  Motinos Dienos proga, bet nepamiršime ir mūsų brangių tėvelių . Kviečiame visas mamytes, tėvelius ir svečius pasidžiaugti jiems skirta vaikų programa.

Vaikai priims PIRMĄ KOMUNIJĄ sekmadienį, geg. 7  d. 11 val. lietuviškų mišių metu.  Savo dalyvavimu pagerbsite mūsų jauniausius mokinukus . Dėkojame mokytojai Viktorijai Gedvilienei ir talkininkei Jūratei Venckienei už vaikų paruošimą.

KIŠKIŲ KLASĖS užbaigtuvės vyks geg.13 d. ryte apatinėje salėje. Džiaugiamės mūsų priešmokykline klase, ir dėkojame tėveliams ir mokytojai Ingai Newsom už kantrybę ir meilę, vedant juos lietuvybės keliu.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ir ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ – GEGUŽĖS 20d. 9 val. ryto. atsisveikinsime su visais mokiniais, apdovanosime ir pagerbsime net 10 dvyliktokų, kurie baigia mūsų mokyklą. Valio abiturientai: Gintarė Bartulytė,Maximus Bruožis,Julius Čelkis,Emma Garbisch,Darius Hayden,Karina Konstantinavičiūtė,Gabia Paliulis,Grantas Perevičius,Antanas Reivydas,Kajus Remeika.

 

PASTABA:  visų klasių mokinių darbai turi būti patenkinamai užbaigti iki geg. 13d. Su klausimais prašom kreiptis į klasės mokytoją.

 

 

balandžio 15, 2023

balandžio 14, 2023


Po gražių velykinių švenčių,rytoj grįžtame į mokyklą. Nida Gedgaudaitė Kartavičienė praves parodomąją audimo pamoką visiems mokiniams. Tėveliai kviečiami pasidomėti audimo menu ir tradicinėmis staklėmis.Viskas vyks viršutinėje salėje pamokų metu. Dėkojame Nidai.

MAMYČIŲ IR TĖVELIŲ ŠVENTĖ įvyks gegužės 6 d. po pietų. Pasveikinsime mamytes,močiutes ir globėjas  Motinos Dienos proga, bet nepamiršime ir mūsų brangių tėvelių . Kviečiame visas mamytes, tėvelius ir svečius pasidžiaugti jiems skirta vaikų programa.

Vaikučiai priims PIRMĄ KOMUNIJĄ sekmadienį, geg. 7  d. 11 val. lietuviškų mišių metu.  Savo dalyvavimu pagerbsite mūsų jauniausius mokinukus . Dėkojame mokytojai Viktorijai Gedvilienei ir talkininkei Jūratei Venckienei už vaikų paruošimą.

KIŠKIŲ KLASĖS užbaigtuvės vyks geg.13 d. ryte apatinėje salėje. Džiaugiamės mūsų priešmokyklinės klasės mokinukais, ir dėkojame tėveliams ir mokytojai Ingai Newsom už kantrybę ir meilę, vedant juos lietuvybės keliu.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ir ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ – GEGUŽĖS 20d. 9 val. ryto. atsisveikinsime su visais mokiniais, apdovanosime ir pagerbsime net 10 dvyliktokų, kurie baigia mūsų mokyklą. Valio abiturientai !!!

 

Sausio 13-tos minėjimas – sausio 14, 2023

sausio 13, 2023


Prašom atvykti į mokyklą rytoj,sausio 14 d., 9 val. ryto dalyvauti Gynėjų Dienos paminėjime. Šaulių organizacijos atstovas,Vytas Vyšniauskas, parodys video vyresniems mokiniams ir svečiams iš tos dienos lemtingų įvykių . Mokiniai pagamins popierines neužmirštuoles, prisiminimo simbolius, ir jas “pasodins” prie mokyklos.

Sausio 21d. šeštadienį, sąryšiu su Vakarų Pakrantės Mokytojų Konferencija, atvyksta kanklininkė ir vokalistė Simona Smirnova. Kviečiame visus į jos pokalbį ir kanklių programėlę 9:15 val.ryto parapijos salėje.

KANKLES-VIRSELIS-CMYK-11-5-2022-FINAL (dragged)

KANKLES-VIRSELIS-CMYK-11-5-2022-FINAL (dragged) 2

10:30-11:30 vyks tradicinis Mokinių/Tėvelių simpoziumas: “Muzika ir menai mano gyvenime“.

Savo dalyvavimu renginiuose paremsite  mokyklos ir mokinių pastangas. Laukiame visų !

 

gruodžio 17,2022

gruodžio 16, 2022


Visi mokiniai renkasi įprastu laiku 9 val. ryto.
 
Šį šeštadienį  ——-> KALĖDINĖS EGLUTĖS PROGRAMA 12 val.p.p.
Kaip ir kiekvienais metais, prašome tėvelių atnešti po lėkštę sausainių, saldainių ar vaisių prisidėti prie vaišių stalo. Ačiū iš anksto už jūsų paramą ir dosnumą! / This SATURDAY – Christmas program at 12pm. As every year, we’re asking parents to bring a plate of cookies, or some sort of holiday snack to share . Thank you everyone for your generosity!

gruodžio 10,2022

gruodžio 10, 2022


Kepurių Diena!  – šį šeštadienį visi mokiniai, mokytojos ir mokytojai dėvi kepures! Bus smagu praleisti ilgą / šaltą dieną su šiltom (ar juokingom) kepurėm. / Spirit Saturday – everyone is encouraged to wear a hat to kick off the holiday season in a warm and cozy festive mood.
PIETŪS / LUNCH: Kugelis su spirgučiais ir šviežių kopūstų sriuba su dešrele / Kugel with bacon bits and cabbage soup.
 
SVARBIOS DATOS / IMPORTANT DATES 
 
12/10 Eglutės repeticijos po pamokų iki 2:30va.p.p.. / Rehearsals after school for the Christmas program until 2:30pm. 
 
12/17 – KALĖDINĖS EGLUTĖS PROGRAMA 12 val.p.p.Bus vaišės ir Kalėdų Senelis! / Christmas program at 12pm. 
 
2 val. Kalėdinė mugė po Eglutės programos! / 2pm Christmas Fair after the school’s play.