Namu Darbai (9 Klasė)

Balandžio 14 d. devintokams

balandžio 11, 2018


Sveikinu priėmus Sutvirtinimo sakramentą.

Tie patys namų darbai. A.Baranauskas, „Anykščių šilelis“, dviejų eilučių iliustravimas.

ND balandžio 7

balandžio 06, 2018


Skaityti Antano Baranausko romantinę poemą „Anykščių šilelis“ skaitinių knygoje. Pasirinkti pora poemos eilučių, jas išrašyti ir iliustruoti.

Kovo 17-ai, devintokams

kovo 15, 2018


Pasirink 5 būdvardžius ir juos išlaipsniuok.

Pvz.: greitas, greitesnis, greitėlesnis, greičiausias

Kovo 3-iai, devintokams

kovo 02, 2018


Tie patys namų darbai, paruošti kalbą apie paskirtą įžymų žmogų.

Prašau parašyti apie pasirinktąjį šventąjį.

Vasario 24-ai, devintokams

vasario 16, 2018


Mokiniai paruošia 1-os minutės kalbą apie jiems paskirtą įžymų žmogų. Supažindina, ką tas žmogus nuveikė, ką sukūrė, ką išleido(laikraštis, knyga, eilėraščiai)?

Saulė – Simonas Daukantas, Aurelija – Dionizas Poškus, Dominykas – Antanas Strazdas, Erika – Ananas Vienažindys, Paula – Motiejus Valančius, Laura – Petkevičaitė-Bitė, Kristina – Pranas Vaičaitis, Vincentas – Jonas Basanavičius, Monika – Vincas Kudirka, Vincas – Antanas Baranauskas, Dainava – Lazdynų Pelėda, Ema – Šatrijos Ragana, Karina – Jonas Biliūnas, Sofija – Kazys Binkis, Simona – Mikalojus K Čiurlionis, Gus – Pranas Mašiotas.

Sausio 27-ai, devintokams

sausio 26, 2018


Pasiruošti rašyti vieną iš šių rašinėlių: „Jei aš būčiau Lietuvos Prezidentas“ arba „Kuo aš naudingas Lietuvai“.

Kaip pasiruošti? Pirmiausia, pasirink kurią temą nori rašyti. Tada pagalvok kokius 5-is teiginius (statements) panaudosi savo rašinyje.

Klasėje, kiekvieną iš teiginių reikės pakomentuoti ir duoti pavyzdžių. Rašinėlis bus parašytas!