kovo 6, 2021

kovo 05, 2021

Kviečiame visas šeimas dalyvauti šv. Mišiose sekmadienį,kovo 14 d. 10 val. ryto, Šv. Kazimiero parapijoje. Kunigas Tomas aukos mišias už mokytojas, mokinius ir šeimas. Taip pat paminėsime Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo šventę,Kovo 11-tąją. Privalome prisilaikyti visų atsargumo nurodymų, tad prašom iš anksto pranešti M. Newsom kiek šeimos narių dalyvaus (marytens@hotmail.com). Graži proga pasimatyti ir pasisveikinti nors iš tolo.

Kovo 13 d.10 v.r. Los Angeles konsulatas kviečia į virtualią K-11 programą ir parodos Dainuojanti Revoliucija peržiūrą. Prisijungimo nurodymai randasi Vakarų Vėjų portale. Filmas Mes Žaidėme Revoliucija bus prieinamas.Prašom pasidomėti.

Prisegu JAV Lietuvių Bendruomenės sponsoruojamo Vaikų Talentų konkurso nurodymus. Turime labai daug talentingų lietuviukų Los Angeleje. Parodykime savo talentus, gi čia Hollywood-as! Piniginiai prizai labai dideli. Pasidomėkite.

M.Newsom nurodys muzikos mokytojus,kurie mielai padės jaunuoliui pasiruošti.