vasario 27, 2021

vasario 26, 2021

Beliko tik 10+ mokslo šeštadienių. Nors laikas greitai bėga, galite pasidžiaugti, kad išlaikote pamokų tęstinumą.
Švietimo tarybos rašinių ir piešinių konkursų nurodymus mokytojos pasiuntė tėveliams. Prašome paraginti vaikus tvarkingai darbus atlikti.
Kovo 4 d.prisiminkite Šv. Kazimierą. Yra daug gražių,trumpų powerpoints ir filmukų apie jo gyvenimą.
Kovo 13 d. klasėse paminėsime Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo šventę, Kovo 11-tąją. Bendros programos nebus. Gretos ir Juliaus Grigų ir trijų mokinukių (Emilijos,Karolinos ir Gabijos) pasirodymas V-16 programoje dabar įkeltas į YouTube.
KOVO 14 d. sekmadienį – KUNIGAS TOMAS aukoja padėkos ŠV. MIŠIAS už MŪSŲ MOKYTOJAS, MOKINIUS IR ŠEIMAS 10 val. parapijos kieme.Kviečiame šeimas skaitlingai dalyvauti, prisilaikant saugumo taisyklių.
Prieš-velykinis susikaupimas  numatytas kovo 27d. Su Tikybos mokytojoms ir kun.Tomu tariamės,kaip tinkamai pravesti trumpą susimąstymą per Zoom.
Ačiū už ištikimybę mūsų lietuviškai mokyklai.
Marytė