Namu Darbai (5 Klasė)

Spalio 16 – 23

spalio 17, 2021


Spalio 16 – 23 :

Prat. knyg.: 18-21 psl.  

Skaityti: Pavėluota pagalba ir Ne piniguose laimė, 10-11 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.    

ND:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius. 
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 
 • RAŠINĖLIS: “Mano Helovino Apranga bus…” arba “Ruduo” 

10/9 – 10/16

spalio 10, 2021


Spalio 9 :
Prat. knyga: 15-17 psl.
Skaityti: Musmirė, 8-9 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
ND 10/9-10/16:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
 • SKAITYTI “ Iš Senoviškų Grybavimo Papročių” psl. 6 skaitymo knygutei r NUPIEŠTI piešinį psl. 7

9/26-10/9

rugsėjo 26, 2021


Primenu: spalio 2 nėra pamokų, LT Dienos 🇱🇹

Rugsėjo 26: (ką atlikome ir ND tiems kur nedalyvavo pamokoje)
Prat. knyg.: 11-14 psl.
Skaityti: Kaip atsirado rugiagėlės ir Žmogaus turtas, 4-5 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
ND: (visiems) iki spalio 9ta
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • TESTAS: Dvibalsiai

9/18

rugsėjo 19, 2021


9/18 klasės darbai ir ND jeigu nebuvote mokykloj:
Prat. knyg.: 5-10 psl.   
Skaityti: Žolinė, 2-3 psl.        
Rašymas: Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais
Penkti žodžiai: Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   
ND: 
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.         
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. (rasite žalioj Skaitymo knygoj)

Rugsėjo 11-18

rugsėjo 12, 2021


Rugsėjo 11:
Susipažinimo žaidimai
Rašinėlis:  Mano Vasaros Atostogos (pradėjom)
Skaityti: Graži tėvynė mano, 1 psl. (paskaitykite namuose)
N.D. Atlikite iki sekančio šeštadienio:
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • Rašinėlis:  Mano Vasaros Atostogos (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau)
 • Tikybos mokytojos parašymas: atsinešti “three-ring binder
 • Išpildytas formas gražinkite mokytojai

Gegužės 1 – 8: 

gegužės 02, 2021


Gegužės 1 – 8: 
Prat. knyg:  86-88 psl.  
Skaityti:  Motinos diena, Motinos šypsena, 60-61 psl. paskaityti 
 ir  Nemuno pasaka, 58-59 psl.  
Atsakykite į klaus. 59 psl. pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas

Balandžio 24 – gegužės 1:

balandžio 27, 2021


LABAI SVARBU:  Šeštadienį, gegužės 1d., prašome, kad visos mamos prisijungtų prie mūsų klasės Zoom 10:30-10:45 v.r. Motinos dienos programėlei. Penktos klasės mokiniai paruošė atvirutę mamytėm ir padeklamuos eilėraštį. Dalyvaus tik mamytės iš mūsų klasės. Jeigu negalėsite dalyvaut, prašau man praneškite. Ačiū!
LABAI SVARBU: Turiu iki 4/29 įteikti medžiagą METRAŠČIUI. Reikia piešinio arba rašinėlio iš: Danieliaus, Scarlett, Austės ir Alekso K. 
Balandžio 24 – gegužės 1:
Prat. knyg:  83-85 psl.
Skaityti:  Motinos diena, Motinos šypsena, 60-61 psl.
5/1 Motinos Dienos Virtuali Programa
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Balandžio 17 – 24:

balandžio 18, 2021


Balandžio 17 – 24:
Prat knyg:  80-82 psl.
Skaityti:   Jūratė ir Kastytis, 54-57 psl.
Sužymėkite pastraipas eilės tvarka.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • Rašinėlis: “Gintaras” patys pasiskaitykite: Kas yra gintaras? Kam jisai Lietuvai svarbus? (jeigu norite)
Iki sekančio šeštadienio,
Mok. Teresė

Balandžio 10 – 17:

balandžio 12, 2021


Mielieji,
 
Balandžio 10 – 17:
Prat knyg:  74-79 psl. Jeigu per daug, atsakykite kas antra
Skaityti:  Etnografinis Lietuvos suskirstymas, 52-53 psl.
RAŠINĖLIS: Velykos arba kita tema. (Dominykas, Karolina, Emilia, Aleksas V., ir Aistė įteikė arba rašinėlį arba piešinį metraščiui – Ačiū.)
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Kovo 20 -26:

kovo 23, 2021


RENKU MEDŽIAGĄ METRAŠČIUI:
Jeigu dalyvavote ’Sausio 13’ konkurse (Karolina?) prašau persiųskite man piešinį.
Jeigu turite nepersiųsta rašinį, prašau persiųskite.
Yra mokinių kur nei vieno rašinio, nei piešinio neįteikė šias metais, nors buvo užduota.
Iki sekančio šeštadienio atlikite:
Kovo 20 -26:
Prat knyg:  69-70 psl.
Skaityti:   Velykų papročiai Lietuvoje, Verbų sekmadienis, 46 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • RAŠINIŲ KONKURSAS – Nurodymai yra prisegti emaile.
Mok. Teresė