Namu Darbai (5 Klasė)

balandžio 21 – 28

balandžio 21, 2018


balandžio 21 – 28

Prat. knyg.: 80-82

Skaityti:  Nemuno pasaka, 58 psl.

Atsakykite į klausimus  59 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Namie išmokti šį eilėraštį atmintinai:

Tu šviesi kaip saulė

Kaip rytų aušra,

Už tave pasauly

Geresnės nėra.

Tau karšta saulytė

Siunčia spindulių

Dar kaščiau, mamyte,

Aš tave myliu.

Mama, mano mama,

Aš tave myliu

Tau vėjelis šlama

Tarp margų gėlių

balandžio 14 – 21

balandžio 15, 2018


balandžio 14 – 21

Prat. knyg.: 77-79

Skaityti:  Jūratė ir Kastytis, 54-56 psl.

Atlikite uždavinį 57 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

balandžio 7 – 14  

balandžio 07, 2018


balandžio 7 – 14  

Prat. knyg.: 74-76

Skaityti:  Etnografinis Lietuvos suskirstymas, 52-53 psl.

Atsakykite į klausimus  53 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Kovo 24 – balandžio 7 (dvejų savaičių namų darbai)

kovo 24, 2018


Kovo 24 – balandžio 7, Dvejų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 71-73 psl.
Skaityti: Lietuva, 48-49 psl.
Atsakykite į klausimus 49-50 psl.
Rašinėlis: “Velykos” arba “Velykų atostogos”
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Kovo 17 – 24

kovo 17, 2018


Kovo 17 – 24
Prat. knyg.: 69-70 psl. ir pasiruošti moteriškos giminės būdvardžių egzaminėliui
Skaityti: Margučiai ir Velykų bobutė, 47 psl.
Atsakykite į klausimus 47 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Pasimokykite namie “Aš širdyje labai myliu savo mamą.”

Kovo 10 – 17

kovo 11, 2018


Kovo 10 – 17
Prat. knyg.: 66-68 psl.
Skaityti: Velykų papročiai ir Verbų sekmadienis, 46 psl.
Atsakykite į klausimus 46 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Kovo 3 – 10

kovo 04, 2018


Kovo 3 – 10
Prat. knyg.: 63-65 psl.
Skaityti: Kovo vienoliktoji, 45 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Vasario 24 – kovo 3

vasario 24, 2018


Vasario 24 – kovo 3
Prat. knyg.: 60-62 psl.
Skaityti: Šv. Kazimieras 43-44 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Vasario 10 – 24 Dveijų savaičių namų darbai.

vasario 10, 2018


Vasario 10 – 24, Dveijų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 58-59 psl. ir pasimokykite vyriškos giminės būdvardžių egzaminėliui
Skaityti: Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 40 psl. ir Užgavėnės 41-42 psl.
Atlikite 42 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Vasario 3 – 10

vasario 03, 2018


Prat. knyg.: 56-57 psl.
Skaityti: Primoji lietuviška knyga, 38-39 psl.
Atsakykite į klausimus 39 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Ateinantį šeštadienį prašome, kad visi mokiniai atvyktų į mokyklą apsirengę tautiniais rūbais Vasario 16 minėjimui.

Mokykitės V16 minėjimo dainų žodžius:

AŠ ČIA GYVA
Autorius: Bernardas Brazdžionis

leškojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ar plaka dar skausme širdis sukepus,
ar tu gyva, ar negyva?

Iškėliau, šaukdamas, rankas į dangų juodą:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ir kai parpuoliau, bėgdamas per gruodą,
atsakė man: — Aš čia — gyva.

Aš čia — gyva, — po kojų tarė žemė,
aš čia — gyva — sūnau, ar nematai?
Aš čia — gyva, — palinkę ir sutemę
atsiliepė dangaus skliautai.

Aš čia — gyva, — Dubysa subangavo,
aš čia — gyva, — jai pritarė krantuos,
aš čia — gyva, — kaip aidas sudejavo
daina pagojuose aukštuos.

Ėjau klupau iš pirkios į pirkelę:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Tik balsas tas man rodė tamsų kelią:
Aš čia — gyva, aš čia — gyva.

Kaip skausmo ašaros, mirgėjo žiburėliai…
— Ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva?
Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių
atsiliepė: — Aš čia — gyva.

LIETUVOS KAREIVĖLIAI

Marš, marš, kareivėli,
Marš į kovą dobilėli
Į priešą pirmyn
Pirmyn, pirmyn, pirmyn… ] 2x2k.