Namu Darbai (5 Klasė)

Gegužės 14 – 21:

gegužės 15, 2022


Gegužės 14 – 21:
Prat. knyg:  89-90 psl.  
Skaityti:  Baisusis birželis, 62 psl.
Atsakykite į klaus. 62 psl. pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • Pasimokinkite “Istorijos ir Geografijos Testui” (atsakymai ir “testas” prisegti; taip bus kryžiažodžio formoj)

Gegužės 7-14

gegužės 13, 2022


Gegužės 7-14

Prat. knyg:  86-88 psl.  

Skaityti:  Motinos diena, Motinos šypsena, 60-61 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

ND:

 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Balandžio 30  – gegužės 7:

gegužės 03, 2022


Balandžio 30  – gegužės 7:
Prat. knyg:  83-85 psl.
Skaityti:  Nemuno pasaka, 58-59 psl.
Atsakykite į klaus. 59 psl. pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Balandžio 23 – 30d

balandžio 25, 2022


Balandžio 23 – 30d:
Prat knyg:  77-82 psl.
Skaityti:   Jūratė ir Kastytis, 54-57 psl.
Sužymėkite pastraipas eilės tvarka.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • JEIGU NORITE: Rašinėlis: “Gintaras” patys pasiskaitykite: Kas yra gintaras? Kam jisai Lietuvai svarbus?
Peržiūrėkite pratimų knygą ir atlikite viską iki 82to psl. kur dar neatlikote. Liko tik 4 šeštadieniai.
Nespėjome užbaigti klasikinę pasaką Gintarinė pilis ( Jūratė ir Kastytis ) 1959 m.
Ačiū!
Mok. Teresė

Bal. 9-23d.

balandžio 15, 2022


Sveiki,
Primenu, kad nėra mokyklos šį šeštadienį.  Susikaupkite, linksmai marginkite margučius ir padėkite šeiminimkėm/kams!
Pereitą šeštadienį nusifotkinom Metraščiui, “marginom margučius”, parašėm testą, ėjom prie išpažinties, pasikalbėjom daug apie Velykas ir atlikome visus pratimus.
Nauji Namų Darbai
Surašykite 10-20 žodžių kurie apibudina jūsų pavasario atostogas ir/arba Velykas.  Rašysime eileraščius, pasakėles.
Balandžio 16 – pamokų nėra; Velykos 4/17
Balandžio 9 – 23:
Prat knyg:  74-76 psl.
Skaityti:  Margučiai, Velykų bobutė, 47 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • TESTAS (buvo 4/9)

 

Mokytoja Teresė

Balandžio 2 – 9:

balandžio 05, 2022


Balandžio 2 – 9:

Prat knyg:  71-73 psl.
Skaityti:   Velykų papročiai Lietuvoje, Verbų sekmadienis, 46 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius pvž. komikus.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • TESTAS/DIKTANTAS 4/9 – prisegu ką reikia pasimokint:
 • 2022-03-12 07-23 

Kovo 26 d – balandžio 4d.

kovo 26, 2022


Kovo 26 d – balandžio 4d.
Prat knyg:  69-70 psl.
Skaityti:  Etnografinis Lietuvos suskirstymas, 52-53 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.  
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • RAŠINIŲ KONKURSAS – Rašėme per pamoką, visi kiti – atsineškite parašytus rašinius jeigu turite
Mok. Teresė

kovo 22, 2022


Kovo 19d – 26.:
Prat knyg:  67-68 psl.
Skaityti:  Lietuva, Lietuvos regionai, Mes kilę iš įvairių Lietuvos vietų, 48,49,50,51 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais, nuspalvinkite Lietva sename žemėlapyje
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas
 • RAŠINIŲ KONKURAS- -paruoškite juodraštį

Kovo 12 – 19

kovo 13, 2022


Kovo 12 – 19:
Prat knyg:  65-66 psl.
Skaityti:  Kovo vienoliktoji – džiaugsmo diena, 45 psl.
“Tautiška Giesmė” 12-13 “Spalvinu Lietuvą”/ Lithuania Coloring Book. Prisegu lapą jeigu neturite.
Rašinėlis JEIGU NORITE: “Ką reiškia laisvė?” (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau)
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.    
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • Pasiruoškite RAŠYMO KONKURSUI. Paruoškite juodraštį. Temos -Mano gyvūnėlis – mano rūpestis; Mėgstu šokti ir dainuoti: Lietuvos krepšiniui metų 100. 
 • Prisegu:
 • 2022-03-12 16-41

Vasario 26 – 5

kovo 02, 2022


Vasario 26 – 5:
Prat knyg:  60-62 psl.
Skaityti:  Užgavėnės, 41-42 psl.
Atlikite uždavinį 42 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
 • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
 • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 • TESTAS: Europos žemėlapis (Ukraina, Lietuva, Rusija, Lenkija – gali visus angliškai arba lietuviškai parašyti)
 • DIKTANTAS: (rašysime, taisysime kartu prie lentos) Užgavėnės ištrauka – vaikai gavo lapa