Namu Darbai (6 Klasė)

2018m. gegužės 12d.

gegužės 16, 2018


Klasėje mes peržiūrėjome visų projektus. Po to mes mokėmės apie skaitvardžius ir skaitėme Kelionė į septintą stotį.

 

Paskutiniai namų darbai:

– Gramatika psl. 130-131

– Užbaigti visus neatliktus darbus!

2018m. gegužės 5d.

gegužės 09, 2018


Klasėje mes ruošėmės motinos dienos minėjimui ir mokiniai laikė veiksmažodžių egzaminą, kurį pasiėmę namo užbaigti.

 

Namų darbai:

-Veiksmažodžių egzaminas (galima naudotis pratimų knygą ir užrašus, bet ne tėvelių pagalbą)

-Užbaigti savo projektą

 

Tie kurie nebuvo klasėje, čia egzaminas:

veiksmazodziu egz doc

veiksmazodziu egz pdf

2018m. balandžio 28d.

gegužės 03, 2018


Klasėje mes skaitėme pasaką, Kelionė į septintą stotį skyrius 17-19 (psl. 99-118). Po to ruošėmės motinos dienos minėjimui.

Praeita savaite mes skaitėme apie Algirdą ir Kęstutį ir atsakėme klausimus apie skaitymą (psl. 38-40).

 

Namų darbai:

Gramatika psl. 120-123

Užbaigti klasės darbus

Toliau dirbti su savo projektu. Įduoti finalą gegužės 12d.

2018m. balandžio 14d.

balandžio 19, 2018


Klasėje mes toliau skaitėme skyrius 13-15 pasakos Kelionė į septintą stotį (psl. 79-92). Po to užbaigėme mokslą apie veiksmažodžius su pamoka apie sangrąžinius veiksmažodžius (psl. 109-114).

Už dviejų savaičių bus veiksmažodžių patikrinimas.

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 115-118

-Tęsti savo projektą (prašau atnešti parodyt kiek jau atlikta)

 

2018m. balandžio 7d.

balandžio 12, 2018


Klasėje mes skaitėme 10-12 skyrius pasakos Kelionė į spetintą stotį (psl. 61-78). Po to, kol kalbėjau atskirai su mokiniais apie jų projektus, jie skaitė apie kunigaikštį Gediminą (psl. 34-37) ir atsakė klausimus.

Per paskutine pamoka, P. Danguolė perėmė P. Jūratei pamokėle apie paukščius.

Namų darbai:

-Gramatika psl. 106-107

-Užbaigti skaitinį ir klausimus (psl. 34-37)

2018m. kovo 17d.

kovo 22, 2018


Klasėje mes skaitėme apie verbų sekmadienį ir apie lietuviškas verbas. Po to toliau tęsėme pamokas apie veiksmažodžių asmenavima.

Namų darbai:

-Gramatika psl. 97-100.
-Juodraštis arba conkretus planas savo projektui (projektas jau buvo praneštas)

2018m. kovo 10d.

kovo 15, 2018


Visa mokykla gavo proga pažiūrėti „Jaunimėlio“ grupės pristatyma tautiškų dainų ir šokių. Mes klasėje kalbėjome toliau apie veiksmažodžių asmenavimą ir paskutine pamoka žaidėme lietuviška „Scattergories.“

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 92-94

2018m. vasario 24d.

vasario 27, 2018


Klasėje mes toliau mokinomės apie veiksmažodžius ir skaitėme 7 ir 8 skyrius iš pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Taip pat pradėjome kalbėti apie didelį projektą kuri atliks per likusius mėnesius.

Projektas:

Sukurti kūriny apie daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius arba visus tris. Kūrinys turi būt informacinis arba pavyzdingas kaip taisyklingai naudoti kalbos dalis. Pvz. daina, žaidimas, pasaka, ar panašiai.

 

Namų darbai:

-sugalvoti projekto idėja (konkrečiau negu tik „žaidimas“ ar „daina“, turėtu sugalvoti žaidimo tikslą ir eiga. Jeigu daina, trumpą aprašymą)

-gramatika psl. 87-88

-surasti 10 nežinomų žodžių iš Kelionės pasakos 7/8 skyrių ir išversti į Anglų kalbą

2018m. vasario 3d.

vasario 07, 2018


Klasėje mes toliau kalbėjome apie veiksmažodžių asmenavimą. (Psl. 79-81)

Namu darbai:

-gramatika psl. 82-83

-pasiruošti v-16 minėjimui

2018m. sausio 27d.

vasario 01, 2018


Klasėje mes pradėjome mokintis apie veiksmažodžius (psl. 66-75) ir mokiniai rašė savo rašinius konkursui. Paskutine pamoka atėjo Aušra Rosegard pakalbėti su klase apie vasario-16 minėjimą ir mūsų klasės paskirta laikotarpį (antras pasaulinis karas, Sibiro trėmimai ir partizanai).

 

Namu darbai:

-Gramatika psl. 76-78 ir užbaigti ką nesuspėjo klasėje.