Namu Darbai (6 Klasė)

2019m. vasario 9d.

vasario 19, 2019


Klasėje mes mokėmės apie būdvardžių priesagas ir būdvardžių laipsnius (psl. 54-55, 57-63).

Namų darbai:

-užbaigti klasės darbus

 

2019m. vasario 2d.

vasario 04, 2019


Klasėje kartu aptarėme kas tai yra linksniavimas ir kartojome sakinio dalis ir žodžiu ir raidžių tarimus žaisdami žaidimus.

Namų darbai:

-Naujų darbų nėra. Prašau naudotis laiką atlikti nepabaigtus klasės ir namų darbus.

2019m. sausio 26d.

sausio 29, 2019


Klasėje mes toliau skaitėme apie kunigaikštį Gediminą skaitinių vadovėlyje. Po to, mes apkalbėjome ir mokiniai pradėjo rašyti rašinius Švietimo tarybos konkursui. Per paskutinia pamoka, skaitėme 9 skyrių pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

Užbaigti rašinių konkursą. Nustatymai: 1.5-2 psl ranka rašyta (handwritten), praleistom eilutėm (double-spaced), nerašyti abiejose pusėse (one-sided), ir vardą užrašyti kitoje pusėje (name on the back). Pasirinkitę viena iš dviejų temų:

  • „Lietuvos vietovardžių kilmė – mūsų istorija ir garbė“ Rašyti apie kaip Lietuvos vietos (miestai, rajonai, ežerai, upės, piliakalniai, ir t.t.) gavo savo vardus.
  • „Ką mums kalba miškai ir pievos“ Galima prisiminti Lietuvos istoriją. Kiek visko galėtų papasakoti miškai ir pievos, jei prakalbėtų.

Anglų kalba (tik tiems mokiniams kurie atskirai dirba su Viktorija)

  • „Ką reiškia būti Pasaulio lietuviu“ Ar tu vadini save lietuviu? Kas jungia visus lietuvius? Ar tu gali vadinti save Pasaulio lietuviu? Tai garbė ar atsakomybė?

„What does it mean to be a global Lithuanian?“ Do you call yourself a Lithuanian? What connects all Lithuanians? Can you call yourself a global Lithuanian? Is it an honor or a responsibility?

  • „Kodėl tau brangi Lietuva?“ Lietuva – taškas žemėlapyje ar tai dalis tavo širdies? Kas tave jungia su Lietuva?

„Why is Lithuania dear to you?“ Lithuania – a dot on a map, is it a part of your heart? What connects you to Lithuania?

Piešinių konkursas. Naudoti: 8.5×11 in. storesnį popierių kuris buvo išdalintas klasėje (cardstock or other thick paper- handed out during class), akvarelę (watercolor), guašą (acrylic paint), arba tušą (India ink). Pageidaujama horizantalus formatas (landscape orientation preferred).

  • Temos pridėta

piesiniu konkursas ’19 1 copy

2018m. sausio 12/19d.

sausio 25, 2019


Mes tęsėme toliau būdvardžių pratimus: psl. 46-47, 50-51. Buvo pamoka su P. Danguole apie Vyte Nemunėlį. Skaitinių vadovėlyje pradėjome skaityti apie kunigaikštį Gediminą.

Pridėtą piešinių konkurso aprašą ir ateinantį šeštadienį atnešiu tinkamaus popieriaus.

Namų darbai:

Gramatika psl. 47-49 (49 tik apačioje), 52

2019m. sausio 5d.

sausio 11, 2019


Klasėje mes pradėjome mokintis 1-ma grupe būdvardžių linksniavimą ir skaitėme 8 skyrių pasakos, Kelionė į septintą stotį (psl. 49-54).

Namų darbai:

Gramatika psl. 45

2018m. gruodžio 1d.

gruodžio 04, 2018


Klasėje mes pradėjome mokintis apie būdvardžius (psl. 37-40). Po to kalbėjome apie adventą, gerus darbelius ir kalėdas. Mokiniai rašė ir piešė gražias korteles kurios bus nusiustos į vaikų namus Lietuvoje. Paskutinia pamoka visa mokykla repetavo Kalėdų eglutės koncertą.

 

Namų darbai:

  • Repetuoti eglutės dainas (pridėta)
  • Gramatika psl. 41-42 (tik viršutine dalį 42 psl.)

 

Sninga Kalėdos – Google Docs

2018m. lapkričio 17d.

Klasėje mes skaitėme pasakos, Kelionė į septintą stotį, 6 ir 7 skyriu (psl.  37-48). Po to buvo daiktavardžių egzaminas.

Namų darbų nebuvo.

2018m. lapkričio 10d.

lapkričio 14, 2018


Ryte mokiniai turėjo kaip įprasta šokių/dainavimo pamoka, po to buvo susitikimas su Tadu Dabšiu kuris pakalbėjo apie savo susitikima su Popiežiumi vietoj tikybos pamoką. Trečia pamoka, mokiniai turėjo praturtinimo klasę su p. Danguole apie medžio dirbinius.

Per Lietuvių kalbos pamokas, mes ruošėmes daiktavardžių egzaminui su linksniavimo praktiką.

 

Namų darbai:

-Pasiruošti daiktavardžių egzaminui. (Bus galima naudotis knygą ir užrašus- jeigu žinote kad nebūsite mokykloje, prašau pranešti ir susitarsime kaip atlikti egzaminą.)

-Skaitiniai – perskaityti ir atsakyti klausimus apie Mindaugą (nėra puslapių numerių vaovėlyje).

 

Pasiruošti egzaminui: Daiktavardžių linksniavimo lentelė

2018m. lapkričio 3d.

lapkričio 05, 2018


Klasėje mes skaitėme 4 ir 5 skyrius pasakos, Kelionė į septintą stotį (psl. 27-36). Po to mes pakartojom daiktavardžių linksniuotes pradėtis ruoštis daiktavardžių patikrinimui kuris bus lapkričio 17d.

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 33-35

-Atsakyti šiuos klausimus apie pasaka savo sąsiuvinyje:

  1. Kaip atrodo žiežulos?
  2. Su kuo Spurgas žaidė ant balkono kai Karilė pasirodė?
  3. Kokias keturias dovanas gavo Karilė ir Teodora ir iš ko?

2018m. spalio 27d.

spalio 31, 2018


Šeštadienį mokykla rinkosi ryte Forest Lawn kapinėse atšvęsti Vėlines ir aplankyti lietuvių kapus. Grįžę į mokykla, pradėjome su gramatika- mokinomės trečią, ketvirtą, ir penktą daiktavardžių linksniuotes (psl. 26-30). Po to skaitėme apie Vėlines senovėje ir atsakėme klausimus (psl. 20-21).

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 30-32

-Užbaigti skaityti apie Vėlines vadovėlyje ir atsakyti klausimus psl. 22-27