Namu Darbai (6 Klasė)

2018m. balandžio 14d.

balandžio 19, 2018


Klasėje mes toliau skaitėme skyrius 13-15 pasakos Kelionė į septintą stotį (psl. 79-92). Po to užbaigėme mokslą apie veiksmažodžius su pamoka apie sangrąžinius veiksmažodžius (psl. 109-114).

Už dviejų savaičių bus veiksmažodžių patikrinimas.

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 115-118

-Tęsti savo projektą (prašau atnešti parodyt kiek jau atlikta)

 

2018m. balandžio 7d.

balandžio 12, 2018


Klasėje mes skaitėme 10-12 skyrius pasakos Kelionė į spetintą stotį (psl. 61-78). Po to, kol kalbėjau atskirai su mokiniais apie jų projektus, jie skaitė apie kunigaikštį Gediminą (psl. 34-37) ir atsakė klausimus.

Per paskutine pamoka, P. Danguolė perėmė P. Jūratei pamokėle apie paukščius.

Namų darbai:

-Gramatika psl. 106-107

-Užbaigti skaitinį ir klausimus (psl. 34-37)

2018m. kovo 17d.

kovo 22, 2018


Klasėje mes skaitėme apie verbų sekmadienį ir apie lietuviškas verbas. Po to toliau tęsėme pamokas apie veiksmažodžių asmenavima.

Namų darbai:

-Gramatika psl. 97-100.
-Juodraštis arba conkretus planas savo projektui (projektas jau buvo praneštas)

2018m. kovo 10d.

kovo 15, 2018


Visa mokykla gavo proga pažiūrėti „Jaunimėlio“ grupės pristatyma tautiškų dainų ir šokių. Mes klasėje kalbėjome toliau apie veiksmažodžių asmenavimą ir paskutine pamoka žaidėme lietuviška „Scattergories.“

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 92-94

2018m. vasario 24d.

vasario 27, 2018


Klasėje mes toliau mokinomės apie veiksmažodžius ir skaitėme 7 ir 8 skyrius iš pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Taip pat pradėjome kalbėti apie didelį projektą kuri atliks per likusius mėnesius.

Projektas:

Sukurti kūriny apie daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius arba visus tris. Kūrinys turi būt informacinis arba pavyzdingas kaip taisyklingai naudoti kalbos dalis. Pvz. daina, žaidimas, pasaka, ar panašiai.

 

Namų darbai:

-sugalvoti projekto idėja (konkrečiau negu tik „žaidimas“ ar „daina“, turėtu sugalvoti žaidimo tikslą ir eiga. Jeigu daina, trumpą aprašymą)

-gramatika psl. 87-88

-surasti 10 nežinomų žodžių iš Kelionės pasakos 7/8 skyrių ir išversti į Anglų kalbą

2018m. vasario 3d.

vasario 07, 2018


Klasėje mes toliau kalbėjome apie veiksmažodžių asmenavimą. (Psl. 79-81)

Namu darbai:

-gramatika psl. 82-83

-pasiruošti v-16 minėjimui

2018m. sausio 27d.

vasario 01, 2018


Klasėje mes pradėjome mokintis apie veiksmažodžius (psl. 66-75) ir mokiniai rašė savo rašinius konkursui. Paskutine pamoka atėjo Aušra Rosegard pakalbėti su klase apie vasario-16 minėjimą ir mūsų klasės paskirta laikotarpį (antras pasaulinis karas, Sibiro trėmimai ir partizanai).

 

Namu darbai:

-Gramatika psl. 76-78 ir užbaigti ką nesuspėjo klasėje.

 

2018m. sausio 20d.

sausio 22, 2018


Šį šeštadienį mūsų klasė su kitom vyresnėm klasėm klausėsi seminaro ir tėvelių simpoziumą. Klasėje mes klausėmės dainos „Laisvė“ (atlikėja Jurga) ir pasikalbėjome apie ką ta daina/eilėraštis reiškia. Per paskutinę pamoką susirinkom su 4-ta ir 5-ta klasę ir pasikalbėjome apie rašinių konkurso temą.

 

Namų darbai:

Parašyti juodraštį rašinio konkursui.

– 1-2 puslapių

Tema:

Eilėraštis – Atgimusi Lietuva 

ARBA

Rašinys – Ką rastume atvėrę senolių kraičio skrynią?

Apie kraičio skrynia:

„Kraičio skrynia – didelė dėžė su antvožu, kurioje laikomas nuotakos kraitis (drabužiai, įvairūs rankdarbiai). Lietuvoje kraitinę skrynią vertino ne vien mergaitės, kurioms ji priklausė, bet ir visa šeima, nes skrynia buvo visos šeimos garbė, ypač per vestuvines apeigas. Neturėti kraičio merginai buvo negarbinga, todėl kiekviena stengėsi turėti kuo talpesnę skrynią ir susikrauti kuo didesnį kraitį. Turtingesnieji savo dukroms užsakydavo ar nupirkdavo net kelias skrynias“

„Mūsų močiutės ir promočiutės gerai žinojo, kad gyvenimą pradėti nuo pradžių nėra lengva. Ir ne tik dėl to, kad ištekėjus reikia įsigyti pačius paprasčiausius buities daiktus, bet ir todėl, kad teks kurti santykius su nauju, kartais dar mažai pažįstamu žmogumi. O gera pradžia, kaip sakoma, – pusė darbo. Tad metų metais galvodamos apie savo dukterų laimę, svajodamos apie gražų jų laukiantį gyvenimą, mamos pamažu kraudavo į kraičio dėžes būsimai nuotakai patalynę, rankšluosčius, indus, kitus buities rakandus.“

 

http://www.veidas.lt/deze-kurioje-telpa-puse-gyvenimo

 

http://zam.mch.mii.lt/Mokslas/Valatka_kraitis.htm

 

 

2018m. sausio 13d.

sausio 17, 2018


Klasėje mes pakalbėjome apie Sausio 13-tos įvykius. Turėjome būdvardžių egzamina ir po to skaitėme toliau 6-ta ir dalį 7-to skyriaus pasakos, Kelionė į septintą stotį.

 

Namų darbai:

-Užbaigti žodžių ieškinį duota klasėje

-Piešimo konkursas: „Lietuva mano širdyje“

Taisykles :
Naudoti baltą popierių.
Atlikimo technika pasirinktinai: kreideles, akvarelės, pieštukai, tušas, guašas ir t.t
Pageidautina horizantalus formatas.

Kitoje piešinio pusėje tvarkingai pieštuku turi būti užrašyta : mokinio vardas, pavarde, skyrius, mokinio amžius, mokyklos pavadinimas, ir valstija.

 

 

2018m. sausio 6d.

sausio 09, 2018


Klasėje mes pakartojome ką išmokome apie būdvardžius (psl. 64-65). Po to mes skaitėme 5-ta skyriu pasakos Kelionė į septintą stotį (psl. 31-36).

Namų darbai:
Pasiruošti būdvardžių egzaminėliui. Išlinksniuoti šiuos žodžius (vien. ir daug.)
-šiltas namas
-nauja suknelė
-ramus vanduo
-graži gėlė
-geležinis vilkas
-medinė trobelė