Namu Darbai (6 Klasė)

2018m. gruodžio 1d.

gruodžio 04, 2018


Klasėje mes pradėjome mokintis apie būdvardžius (psl. 37-40). Po to kalbėjome apie adventą, gerus darbelius ir kalėdas. Mokiniai rašė ir piešė gražias korteles kurios bus nusiustos į vaikų namus Lietuvoje. Paskutinia pamoka visa mokykla repetavo Kalėdų eglutės koncertą.

 

Namų darbai:

 • Repetuoti eglutės dainas (pridėta)
 • Gramatika psl. 41-42 (tik viršutine dalį 42 psl.)

 

Sninga Kalėdos – Google Docs

2018m. lapkričio 17d.

Klasėje mes skaitėme pasakos, Kelionė į septintą stotį, 6 ir 7 skyriu (psl.  37-48). Po to buvo daiktavardžių egzaminas.

Namų darbų nebuvo.

2018m. lapkričio 10d.

lapkričio 14, 2018


Ryte mokiniai turėjo kaip įprasta šokių/dainavimo pamoka, po to buvo susitikimas su Tadu Dabšiu kuris pakalbėjo apie savo susitikima su Popiežiumi vietoj tikybos pamoką. Trečia pamoka, mokiniai turėjo praturtinimo klasę su p. Danguole apie medžio dirbinius.

Per Lietuvių kalbos pamokas, mes ruošėmes daiktavardžių egzaminui su linksniavimo praktiką.

 

Namų darbai:

-Pasiruošti daiktavardžių egzaminui. (Bus galima naudotis knygą ir užrašus- jeigu žinote kad nebūsite mokykloje, prašau pranešti ir susitarsime kaip atlikti egzaminą.)

-Skaitiniai – perskaityti ir atsakyti klausimus apie Mindaugą (nėra puslapių numerių vaovėlyje).

 

Pasiruošti egzaminui: Daiktavardžių linksniavimo lentelė

2018m. lapkričio 3d.

lapkričio 05, 2018


Klasėje mes skaitėme 4 ir 5 skyrius pasakos, Kelionė į septintą stotį (psl. 27-36). Po to mes pakartojom daiktavardžių linksniuotes pradėtis ruoštis daiktavardžių patikrinimui kuris bus lapkričio 17d.

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 33-35

-Atsakyti šiuos klausimus apie pasaka savo sąsiuvinyje:

 1. Kaip atrodo žiežulos?
 2. Su kuo Spurgas žaidė ant balkono kai Karilė pasirodė?
 3. Kokias keturias dovanas gavo Karilė ir Teodora ir iš ko?

2018m. spalio 27d.

spalio 31, 2018


Šeštadienį mokykla rinkosi ryte Forest Lawn kapinėse atšvęsti Vėlines ir aplankyti lietuvių kapus. Grįžę į mokykla, pradėjome su gramatika- mokinomės trečią, ketvirtą, ir penktą daiktavardžių linksniuotes (psl. 26-30). Po to skaitėme apie Vėlines senovėje ir atsakėme klausimus (psl. 20-21).

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 30-32

-Užbaigti skaityti apie Vėlines vadovėlyje ir atsakyti klausimus psl. 22-27

2018m. spalio 20d.

spalio 20, 2018


Klasėje mes skaitėme 3-čia skyrių pasakos, Kelionė į septintą stotį (psl. 19-25). Po to per gramatikos pamoka, mokinomės apie pirmą ir antrą daiktavardžių linksniuotes (psl. 17-22).

Po pietų pertraukos visa mokykla pamatė gražų Teatriuko spektaklį, “Žalia gyva,” apie Lietuvos istoriją.

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 23-25

-Atsakyti šiuos klausimus apie pasaką (sąsiuvinyje).

 1. Kas yra vėtrungės?
 2. Kas atsitiko mėnuliui?
 3. Kaip atrodo Matildos namas?

 

2018m. spalio 13d.

spalio 14, 2018


Šiandien mokiniai skaitė „Aš ruduo“ iš skaitinių ir kartu išvertė (psl. 14). Po to tęsėm toliau gramatikos kalbas apie daiktavardžius- bendrinius ir tikrinius, sudurtinius, ir mažybinius ir maloninius (psl. 7-10, 13, 15).

Namų darbai:

-Parašyti rašinį, eilėraštį, dainą, ar pasaką apie rudenį mažiausia 100 žodžių.

 • Prašau, kad būtu „typed“ ir atspausdinta ant balto popieriaus. (Ir taip pat prašau persiusti elektronine kopija per email, kad kai bus laikas, būtu lengviau įduoti medžiagą metraščiui).

-Gramatika psl. 11-12, 16.

2018m. rugsėjo 29d.

Manęs vėl nebuvo šį šeštadienį tai talkininkė, Viktorija, perėmė mokytojos darbus. Šeštokai skaitė eilėraštuką, „Ruduo“ iš skaitinių (psl. 4) ir žodžiu išvertė ir aptarė reikšme. Taip pat iš skaitinių turėjo perskaityti ir atsakyti klausimus „Apie laumes“ (psl. 36-38). Dar buvo trumpa kalba apie paukščius ir užduota galvosūkis atlikti.

Namų darbų nebuvo užduotą.

 

 

Galvosukiai pauksciai (pdf)

2018m. rugsėjo 22d.

Klasėje pakartojome žodžio sudėtį ir pridėjome dar dalį- kamieną ir po to pradėjome kalbėti apie daiktavardžius (psl. 5-6). Pasitikrinom praeitos savaitės namų darbus ir skaitėme toliau Kelionės pasakos antrą skyrių (psl. 13-18).

Namų darbų nebuvo.

2018m. rugsėjo 15d.

Klasėje mes pradėjome su susipažinimais ir po to buvo trumpas diktantas. Pradėjome gramatiką pagal pratimų knyga, ir kalbėjome apie žodžio sudėtį- šaknį, galūnę, priešdėlį ir priesagą (psl. 1-4). Po gramatikos pradėjome skaityti pasaką, Kelionė į septintą stotį (psl. 5-11).

 

Namų darbai:

-Atsakyti tris klausimus iš pasakos (sąsiuvinyje):

 1. Kokios spalvos yra Spurgo akys?
 2. Kas yra žiežula?
 3. Koks oras lauke pradžioje pasakos?

-Surasti 10 nežinomų žodžių ir išversti į anglų kalbą (sąsiuvinyje).

-Nupiešti ir nuspalvinti teta Teodora ir jos namelį kaip apibūdinta pasakoje. (Ant balto atskiro lapo.)