Namu Darbai (6 Klasė)

2019m. gegužės 11d.

gegužės 15, 2019


Kalsėje mes rašėme rašinius apie vasaros atostogas ir svajones. Po to pakartojome ką išmokome apie veiksmažodžius pasiruošti egzaminui sekantį šeštadienį (psl. 94-96).

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 97-99

-Užbaigti visus neatliktus darbus

2019m. birželio 27d.

gegužės 02, 2019


Klasėje mes atlikom kelis meno kūrinius ir po to tęsėme toliai veiksmažodžių asmenavimą. Klasėje atlikom psl. 89-91.

Namų darbai:

-Užbaigti neatliktus klasės darbus

-Gramatika psl. 92-94 (nereikia eilėraščio dalį 94-tam puslapyje)

2019m. kovo 30d.

balandžio 05, 2019


Klasėje mes skaitėme apie Algirdą ir Kęstutį skaitinių vadovėlyje. Po to toliau asmenavome veiksmažodžius (psl. 79-83).

 

Namų darbai:

– Užbaigti klasės darbus.

 

***Ateinančius du šeštadienius fotografas bus metraščiui visus fotografuoti, tai prašau kad mokiniai padoriai apsirengtų***

2019m. kovo 16d.

kovo 19, 2019


Klasėje mes pradėjome mokintis apie veiksmažodžius ir asmenavimą (psl. 66-75).

 

Namų darbai:

Gramatika psl. 76-78

 

Manęs ir Viktorijos nebus ateinantį šeštadienį, bus pavaduotoja, tai namų darbus patikrinsiu kai sugrįšiu.

2019m. kovo 2d.

kovo 05, 2019


Klasėje mokiniai laikė būdvardžių egzamina ir ištaisė viens kito. Po to toliau ruošėmės istorijos/geografijos konkursui.

Namų darbai:

-Ruoštis istorijos/geografijos konkursui

2019m. vasario 23d.

kovo 01, 2019


Klasėje mes ruošėmės būdvardžių patikrinimui (bus ateinantį šeštadienį) ir Istorijos/geografijos konkursui (vyks kovo 9d.)

Namų darbai:

-Toliau ruoštis būdvardžių patikrinimui ir istorijos konkursui.

Egzaminui bus galima naudoti viena puslapį užrašų (8.5”X11”)

2019m. vasario 9d.

vasario 19, 2019


Klasėje mes mokėmės apie būdvardžių priesagas ir būdvardžių laipsnius (psl. 54-55, 57-63).

Namų darbai:

-užbaigti klasės darbus

 

2019m. vasario 2d.

vasario 04, 2019


Klasėje kartu aptarėme kas tai yra linksniavimas ir kartojome sakinio dalis ir žodžiu ir raidžių tarimus žaisdami žaidimus.

Namų darbai:

-Naujų darbų nėra. Prašau naudotis laiką atlikti nepabaigtus klasės ir namų darbus.

2019m. sausio 26d.

sausio 29, 2019


Klasėje mes toliau skaitėme apie kunigaikštį Gediminą skaitinių vadovėlyje. Po to, mes apkalbėjome ir mokiniai pradėjo rašyti rašinius Švietimo tarybos konkursui. Per paskutinia pamoka, skaitėme 9 skyrių pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

Užbaigti rašinių konkursą. Nustatymai: 1.5-2 psl ranka rašyta (handwritten), praleistom eilutėm (double-spaced), nerašyti abiejose pusėse (one-sided), ir vardą užrašyti kitoje pusėje (name on the back). Pasirinkitę viena iš dviejų temų:

  • „Lietuvos vietovardžių kilmė – mūsų istorija ir garbė“ Rašyti apie kaip Lietuvos vietos (miestai, rajonai, ežerai, upės, piliakalniai, ir t.t.) gavo savo vardus.
  • „Ką mums kalba miškai ir pievos“ Galima prisiminti Lietuvos istoriją. Kiek visko galėtų papasakoti miškai ir pievos, jei prakalbėtų.

Anglų kalba (tik tiems mokiniams kurie atskirai dirba su Viktorija)

  • „Ką reiškia būti Pasaulio lietuviu“ Ar tu vadini save lietuviu? Kas jungia visus lietuvius? Ar tu gali vadinti save Pasaulio lietuviu? Tai garbė ar atsakomybė?

„What does it mean to be a global Lithuanian?“ Do you call yourself a Lithuanian? What connects all Lithuanians? Can you call yourself a global Lithuanian? Is it an honor or a responsibility?

  • „Kodėl tau brangi Lietuva?“ Lietuva – taškas žemėlapyje ar tai dalis tavo širdies? Kas tave jungia su Lietuva?

„Why is Lithuania dear to you?“ Lithuania – a dot on a map, is it a part of your heart? What connects you to Lithuania?

Piešinių konkursas. Naudoti: 8.5×11 in. storesnį popierių kuris buvo išdalintas klasėje (cardstock or other thick paper- handed out during class), akvarelę (watercolor), guašą (acrylic paint), arba tušą (India ink). Pageidaujama horizantalus formatas (landscape orientation preferred).

  • Temos pridėta

piesiniu konkursas ’19 1 copy

2018m. sausio 12/19d.

sausio 25, 2019


Mes tęsėme toliau būdvardžių pratimus: psl. 46-47, 50-51. Buvo pamoka su P. Danguole apie Vyte Nemunėlį. Skaitinių vadovėlyje pradėjome skaityti apie kunigaikštį Gediminą.

Pridėtą piešinių konkurso aprašą ir ateinantį šeštadienį atnešiu tinkamaus popieriaus.

Namų darbai:

Gramatika psl. 47-49 (49 tik apačioje), 52