Namu Darbai (6 Klasė)

6-tos LT klasės pamoka, gegužės 14d., 9-9.40am, 9.50-10.30am ir 10.40-11.00am

gegužės 17, 2021


Sveiki,

Ruošiames paskutinei šių metų pamokai kurį įvyks gegužės 15d. tarp 9-11am bet bus per tris dalis 9am, 9.50 ir 10.40am iki 11am. Kadangi paskutinė klasė, aš nusiėmiau Zoom prenumeratą ir galiu tik turėti 40 miničių ilgio sesijas. Tai bus pertrauką tarp sesijų bet tik mokiniams reikės vėl prisijungti sekančios sesijos pagal nuoroda.
Labai ačiū, kad maždaug visi prisidėjo prie atsisveikinimo video pereitą savaitę. Gana kukliai išėjo bet manau bus medžiagos mūsų metraščiui iš šeštokų. Žinoma kitiems buvo sunku ištarti galvosenas lietuviškai, bet keletą kartų pakartojom ir ištraikiau geriausius pokalbius.
Primenu kad kitą savaitę nebus pamoku bet vyks atsisveikinimo programą, šeštadienį gegužės 22d. Prisijungimo nuorodo bus bendrai atsiusta visiems.
Šią savaitę baigiam pratimų knygą ir perziurėsim kaip sudėti sakinį. 

Prisegu:
• 29-tos ir 30-tos pamokų pratimų atsakymus; 
• Šios savaitės skaitymas – ’Miške’ – prasome atspausdinti arba galim per zoom perskaityti.

Taip pat per klasė rodysiu lietuviškų žodžių kvizus ir video apie mišką.

Pamokų ‘Zoom’ ryšys:

Topic: 6-tos Klases LT Pamoka pirma dalis
Time: May 15, 2021 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: Atsiusta asmeniškai
——
Topic: 6-ta klase LT Pamoka antra dalis
Time: May 15, 2021 09:50 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: Atsiusta asmeniškai
——
Topic: 6-tos klases LT Pamoka trecia dalis
Time: May 15, 2021 10:35 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: Atsiusta asmeniškai


Mok. Jonas

6-tos LT klasės pamoka, gegužės 8d., 9-11am

gegužės 06, 2021


Sveiki,

Ruošiames sekančiai pamokai kurį įvyks gegužės 8d. tarp 9-11am.

Labai ačiū Mamom kur prisidėjo prie mūsų zoom klasės paminėti Motinos dieną. Malonu Jus matyti su mokiniais. Taip pat nori palinkėti Jums geros ir ramios dienos šį sekmadienį švenčiant Motinos Dieną.

Irgi, ačiū visiems, kad atsiuntėt metraščio rašinius ir piešinius. Viską persiunčiau Kristinai Kazlauskienei ir Jinai jau viska suderino metraščio formoj. Ačiū už Jūsų darbą.

Del atsisveikinimo dienos programos, šį šeštadienį įrašysim filmuką vienos minutės ilgio kurį bus idėtą į bendrą zoom programą. Pareitą savaitę mokiniai nelabai žinojo ką pasiulyti bet nutariau ko lengviau.  Klausiu visus atsakyti du klausymus:

• Kas kiekvienam geriausiai patiko šiais metais?; ir
• Ką planuojate daryti per vasaros atostogas?
• Taip pat prašysiu, kad kiekvienas mokinys pasakytu ačiū už mokslus, už klasės draugystę ir palinkėti visiems žiurovams smagių vasaros atostogų.

Jeigu galite pasipraktikoti ką atsakytį tai būtų labai naudinga. Aš tai irašysiu mūsų pamoką ir tada galesiu ištraukti kievieno atsakymą. Tada nussiusiu Ištraukas redaktorui.

Paskutinė pamoka bus gegužės 15d, kitą savaitę. Mes kaip klasė atsisveikinsim šią dieną ir parelsim ką atlikom per metus. Turėsi ir žaidimų užbaigti metus.

Atsisveikinimo programą vyks gegužės 22d. Nebus klasės tik Zoom programa. Prisijungimo detalės bus bendrai atsiusta.

Šią savaitę tęsiam mokslus apie tiesioginė ir pasakojamoji kalba.

Prisegu:
• 28-tos pamokos pratimų atsakymus;
• Šios savaitės skaitymas – ’Laikrodis’ – prasome atspausdinti arba galim per zoom perskaityti.

Taip pat per klasė rodysiu lietuviškų žodžių kvizus ir apie laiką.

Pamokų ‘Zoom’ ryšys:

Topic: 6-tos klases LT pamoka
Time: May 8, 2021 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6670263905?pwd=UmRZSGhZeDRlQkVwczAwK0szTHlEQT09

Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: atsiusta asmeniškai

Jeigu yra kokių pasiulimų, tai prašau praneškite.

Mok. Jonas

29 pamokos skaitymas 28 pamokos atsakymai

6-tos LT klasės pamoka, gegužės 1d., 9-11am

balandžio 29, 2021


Sveiki,

Noriu priminti keletą reikalų:
 • Metraščio rašinį ir piešinį reikai man įteiktį ne vėliau ‘gegužės 1d’. Jeigu negalvojate įteikti tai prašome man pranešti nes man jau reikia išsiusti redaktoriai tą pačia dieną. Ačiū tie kur jau man atsiutėt.
 
 • Motinos Dieną bus paminėta Gegužės 1d. Per paskutinė pamoka sutikom kad visi padarys sudėtinę kortelę Mamom. Pasiskirtėm žodžius parašyti ir papuošti kortelę, kad visi galėsim sudėti per Zoom šį šeštadienį. Aš siulau kad Mamos su savo mokiniais ateitu 9.30am ir pabūti dešimts minučių per Zoom. Tada mokiniai gales parodyti koteles, pasveikinti Mamas ir greitai papasakoti kaip Mama padėda sunui gyvenime. Pagal sarašą, mokiniai parašys šios zodžius:
  • Adomas – Ačiū
  • Justinas  – Mama
  • Markus – Mes
  • Kovas – Tave
  • Jonas – Labai
  • Aras – Mylim
 • Aš siulau 9.30am susitikti kartu nes veliau gali buti kitu skyriu klasės kur Mamos dalyvaus. Jeigu Jums neišeis ateiti 9.30am tai suprantu bet prašau kad mokiniai padarytu savo kortele.
Šią savaitę tęsiam mokslus apie klausimiejus įvardžius.
Prisegu:

 • 27-tos pamokos pratimų atsakymus;
 • Šios savaitės skaitymas – ’Pinigai’ – prasome atspausdinti arba galim per zoom perskaityti. Žaisim kas gali daugiausia atspėti krašto pinigus.
Taip pat per klasė rodysiu lietuviškų žodžių kvizus ir apie pasaulio pinigus.

Pamokų ‘Zoom’ ryšys:

Topic: John Ruksenas’ Zoom Meeting
Time: May 1, 2021 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: persiusta asmeniškai


Jeigu yra kokių pasiulimų, tai prašau praneškite. 

Mok. Jonas

6-tos LT klasės pamoka, balandžio 24d., 9-11am

balandžio 24, 2021


Sveiki,

Ruošiames sekančiai pamokai kurį įvyks balandžio 24d. tarp 9-11am.
Atsiprašau, kad vėliuoju persiusti informacija.
Noriu priminti keletą dalykųi:
 • Mokiniai jau manau pradėjo savo metraščio rašinį ir piešinį. Reikai man įteiktį abudu ne vėliau gegužės 1d.
 • Motinos dieną bus paminėta Gegužės 1d. Dėl pasiruošimo prašyčiau kad kiekvienas mokinys rytoj turėtu poperiaus, pieštukų arba flomasterio rašyklius paruošti Motinos Dienos kortelė savo Mamytems. Tada Gegužės 1d. galvojau pakviesti visas mokiniu Mamas prisijungti ir tas korteles mokiniai Joms įteiks. Galvojau 9.30am nes kiti vaikai kviestami kitose laikuose. Bandysim kaip norms prisitaikyti.
 • Paskutinė pamoka bus gegužės 15d. Busim užbaigė visą pratimo knygą! Bet kartoju kad visos pamokos turi buti atliktos iki gegužės 15d kad galėčiau įvertinti moklsą ir dalyvavimą. (Iškaitant tie mokiniai kur tik prisjungė veliau mokslo metuose).
 • Atsisveikinimo programą vyks gegužes 22d. Nebus klasės atsisveikinimo dieną bet bus Zoom programa.
 • Del Atsisveikinimo dienos programos, buvo nutarta kad kiekvieną klasę irašys filmuką 1-os minutės ilgio kurį bus idėtą į bendrą programą. Iki gegužes 9d. mes galime kaip klasė šį filmiką paruošti. Aš sekančiom savaitėm paiškinsiu mokiniam ką reikia padaryti bet maždaug atsisveikinsim kaip skyrius ir palinkesim geras atostogas visiems.
Šią savaitę tęsiam mokslus apie parodomiejius ir pažymimiejius įvardžius.
Prisegu:

 • 26-tos pamokos pratimų atsakymus;
 • Šios savaitės skaitymas – ’Pasaulio Šalys’ – prasome atspausdinti arba galim per zoom perskaityti. Žaisim kas gali daugiausia atspėti šaliū veliavas.
Taip pat per klasė rodysiu lietuviškų žodžių kvizus ir apie pasaulio šalis.

Pamokų ‘Zoom’ ryšys:

Topic: 6-tos Klasės Zoom Pamoka
Time: Apr 24, 2021 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: persiųsta asmeniškai


Jeigu yra kokių pasiulimų, tai prašau praneškite. 

Mok. Jonas

6-tos klasės LT pamoka, balandžio 17d. 9-11am

balandžio 16, 2021


Sveiki,

Ruošiames sekančiai pamokai kurį įvyks balandžio 20d. tarp 9-11am.
Noriu keletą pranešimų perduoti:
 • Manau kad pereitą savaitę pasinaudojo mokiniai pradėti savo metraščio rašinį ir piešinį. Reikai man įteiktį abudu ne vėliau gegužės 1d.
 • Motinos dieną bus paminėta Gegužės 1d. Daugiau informacijos dėl šios programos perduosiu mokiniams rytoj.
 • Paskutinė pamoka bus gegužės 15d. Busim užbaigė visą pratimo knygą! Bet kartoju kad visos pamokos turi buti atliktos iki gegužės 15d kad galėčiau įvertinti moklsą ir dalyvavimą. (Iškaitant tie mokiniai kur tik prisjungė veliau mokslo metuose).
 • Atsisveikinimo programą vyks gegužes 22d. Nebus klasės atsisveikinimo dieną bet bus Zoom programa.
 • Del Atsisveikinimo dienos programos, buvo nutarta kad kiekvieną klasę irašys filmuką 1-os minutės ilgio kurį bus idėtą į bendrą programą. Iki gegužes 9d. mes galime kaip klasė šį filmiką paruošti. Aš sekančiom savaitėm paiškinsiu mokiniam ką reikia padaryti bet maždaug atsisveikinsim kaip skyrius ir palinkesim geras atostogas visiems.
Šią savaitę tęsiam mokslus apie įvardžius ir savybinius įvardžius.
Prisegu:

 • 25-tos pamokos pratimų atsakymus;
 • Šios savaitės skaitymas – ’Spalvos’ – prasome atspausdinti arba galim per zoom perskaityti.
 • Žaisim ‘Bingo’ su skaitimo žodžiais. Atsiusiu bingo kortelė asmeniskai.
 • Prisegu skaitymo žodžiu kvizas.
Taip pat per klasė rodysiu lietuviškų žodžių kvizus kur mokiniai gales atsakyti klasėje.

Pamokų ‘Zoom’ ryšys:

Topic: 6-tos klasės LT pamokos
Time: Apr 17, 2021 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: atsiūsta asmeniškai


Jeigu yra kokių pasiulimų, tai prašau praneškite. 

Mok. Jonas

6-tos klasės LT pamoka, balandžio 10d. 9-11am

balandžio 08, 2021


Sveiki,

Tikiuos visi gražiai atšventė Velykas ir pasilsėjo pereitą šeštadienį.
Siunčiu pratimo knygos atsakymus pereitų pamokų skaitvardžių linksniavimas ir trumpmeninių skaitvardžių.
Šią savaitę bus skaitoma apie stovyklą tai visi turėtų lengvai suprasti žodžius. Taip pat pradėsime apie įvardžius p. 134-139. Pereisim atsakymus kitą savaitę.
Norečiau ir tikiuos 9.45 – 11 ryte mokiniai gali patys parašyti RAŠINĖLĮ ir Piešiniį apie Velykas arba kitą temą kur dar neteko parašyti. Čia bus dėl mokyklos metraščio.
Rašiniai:  turi būti .doc failas (ne .pdf) / mokytojos turi šriftus sutvarkyti.
Piešiniai: visaip persiųsti.

Nuo balandžio 17d. pradėti atsiųsti man ir galutinė diena Balandžio 23d! Man reikės laiko viską sutvarkyti.

Jeigu negausiu rašinių iš mokinių iki balandžio 23 dienos, nebus jų darbų matraštyje.
Prašau parašykite jeigu turite kokių klausimų. Linkiu visiems gražios savaitės.

Topic: 6-tos klasės LT Pamoka
Time: Apr 10, 2021 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6670263905?pwd=UmRZSGhZeDRlQkVwczAwK0szTHlEQT09

Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: asmeniškai persiusta

 

6-tos LT klasės pamoka, kovo 27d., 9-11am

Sveiki,

Ruošiames sekančiai pamokai kurį įvyks kovo 27d. tarp 9-tos ir 11-tos ryto.
Primenu, kad šį savaitgalį yra paskutinis savaitgalis pateiktį konkurso rašymus. Prašau man atsiuskite iki sekmadienio.
Taip pat reikės kiekvienam mokiniui pristatyti rašynius ir piešinius į mokyklos metraštį. Galėsim daugiau pasikalbėti šį šeštadienį. Nuo balandžio 17d pradėsim siųsti rašynius ir galutinė dieną yra gegužės 1d. 
 
Reikės ir pristatyi bendra Zoom klasės nuotraiką.
Šį ateinantį savaitgalį bus Verbų sekmadienis. Tai kadangi nebus pamokų per Velykų savaitgalį (birželio 3d.), šią savaitę bus paskirta Vėlykiniui susikaupimui.
Kadangi mes taip mazai laiko skiriame Tikybai, speju kad ne visi mokiniai gal ir net nežino visus Velykų ar Kryžiaus Kelio tradicjas.
Žinoma, idealu būtų viską lietuviškai paaiškint, bet žinau kai kurie nesuprastų. Vien dėl to rodysim anglų kalba animacinį video: Way of the Cross for Kids (apie 22min.). Rodysim pradzoj pamokų po pasikalbejimo.
Tada Lietiviškai rodysim kitą animacinį video apie kiaušinių dažymą ir legenda (apie 7min).
Po to tęsim mokslus apie trumpmeninius skaitvardžius.
Prisegu:

 • 23-tos pamokos pratimų atsakymus;
 • Šios savaitės skaitymas tęsenys (kaip ir pereitos savaitės) – ’Pelenė’ – prašome atspausdinti arba galim per zoom perskaityti.
Taip pat per klasė rodysiu lietuviškus žodžių kvizus kur mokiniai gales atsakyti klasėje.

Pamokų ‘Zoom’ ryšys:

Topic: 6-tos klases LT pamoka
Time: Mar 27, 2021 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: persiusta elektroniniu paštu.

Jeigu yra kokių pasiulimų, tai prašau praneškite. 
Mok. Jonas

6-tos LT klasės pamoka, kovo 20d., 9-11am

Sveiki,

Ruošiames sekančiai pamokai kurį įvyks kovo 20d. tarp 9-tos ir 11-tos ryto.
Šią savaitę pradėdam moklus paie skaitvardžių linksniavimą.
Prisegu:

 • 22-tos pamokos pratimų atsakymus;
 • Šios savaitės skaitymas – ’Pelenė’ – prasome atspausdinti arba galim per zoom perskaityti.
Taip pat per klasė rodysiu lietuviškus žodžių kvizus kur mokiniai gales atsakyti klasėje.

Pamokų ‘Zoom’ ryšys:

Topic: 6-tos klases LT pamokos
Time: Mar 20, 2021 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: persiusta elektroniniu paštu


Jeigu yra kokių pasiulimų, tai prašau praneškite. 

Mok. Jonas

6-tos LT klasės pamoka, kovo 13d.,9-11am

Sveiki,

Ruošiames sekančiai pamokai kurį įvyks kovo 13d. tarp 9.00am ir 11.00am.
Užbaigėm mokslus apie veiksmažodžius. Šią savaitę pradėdam su skaitvardžiais.
Kadangi yra du konkursai (rašymo ir piešinių) peržiurėsim ką reikią atliktį.
Taip pat vėl paminėsim kovo 11-tą šventę.
Prisegu:

 • 21-tos pamokos pratimų atsakymus;
 • Šios savaitės skaitymas – ’Vasara prie Ežero ir Ežero Malonumai’ – prasome atspausdinti arba galim per zoom perskaityti;
 • Padirbsim piešiunių konkursui; ir
 • Bingo šią savaitę nebus bet persiunčiu skaitymo žodžio kvižą.
Taip pat per klasė rodysiu lietuviškas filmas apie ’vasarą prie ežero’ ir kovo 11-tą’ temas.

Pamokų ‘Zoom’ ryšys:

Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: atsiusta electronic paštu

Jeigu yra kokių pasiulimų, tai prašau praneškite. 
Mok. Jonas