Mokyklos Taisykles

Mokiniai

 1. Ryte atvyksta laiku kad suspėtų į vėliavų pakėlimą 9 val.
 2. Klasėje nebūna be mokytojo, neliečia kasdieninės mokyklos reikmenų, palaiko švarą, neišeina už vartų.
 3. Ant baltų lentų rašo tik su mokytojos leidimu ir tik su tinkamais rašikliais.
 4. Be rimtos priežasties pamokų NEPRALEIDŽIA.
 5. Pamokas praleidus, yra mokinio pareiga namų darbus sužinoti iš tinklalapio (www.lamokykla.com), o ne mokytojos darbas pasiųsti pamokas.
 6. Mokykloje gumos nekramto, neatsineša riedlenčių ir kitų žaislų.
 7. Nuo 9 val. iki 1:15 val. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA NAUDOTI TELEFONUS IR KLAUSYMOSI AUSINES. Bus atimta ir sugrąžinta tėvams.
 8. Su mokytojais, tėveliais ir kitais mokiniais elgiasi mandagiai. Nepravardžiuoja ir neužgauna kitų. Neatsikalbinėja vyresniems. Priima visus į ž Esame broliai ir sesės lietuviai.
 9. NEIŠEINA UŽ MOKYKLOS RIBŲ. Seminaro mokiniai turi privilegiją išeiti per pietų pertrauką tėvams pasirašius leidimo lapą.
 10. Ateina į pamokas su vadovėliais,sąsiuviniais, rašikliais. Knygas tvarkingai užlaiko; pavalgius, šiukšles išmeta; nevalgo klasė
 11. Tvarkingai rengiasi; neapsinuogina; nedėvi kepurių klasė Mokyklinėse šventėse pasipuošia šventiškai.

Lankomumas

 1. Be rimtos priežasties mokiniai pamokų nepraleidžia ,arba neišeina iš mokyklos prieš 1:15.
 2. Tėvai pasirašo lankomumo sąsiuvinyje, kuris randasi žemutinėje salėje ant mokytojų stalo, jeigu vaiką pasiima anksč Administracijai labai svarbu žinoti kur randasi kiekvienas mokinys kol mokykloje.
 3. Praleidus per daug pamokų, mokinio perkėlimas į sekančią klasę bus svarstomas Mokytojų Tarybos posėPraleistos pamokos turi būti atliktos.
 4. Mokiniai privalo lankyti kiekvieną pamoką. Akademinė programa susideda iš 6 pamokų. Negalima pasirinkti kuriose nedalyvaus.
 5. Gerai lankantys mokiniai bus apdovanoti per užbaigimą.

Tėveliai

Jūs esate pirmieji ir pagrindiniai savo vaikų auklėtojai.

Palengvinti mokytojų darbą, prašom:

*Rodyti pagarbą Dievui, Lietuvai, Amerikai, mokytojams ir artimui.

*Įėję į mokyklos kiemą nusistatykite kalbėti vien lietuviškai su vaikais,   mokytojais ir tarpusavyje.  Mus visus jungia lietuvių kalba . Ją branginkime ir vartokime .

*Kas savaitę pasiskaitykite mokyklos tinklalapyje surašytas NAUJIENAS.

Ten rasite ateinančios savaitės žinias, nurodymus ir pakeitimus.

Atskiri elektroniniai laiškai nebus siunčiami.

*Patikrinkite vaikų namų darbus. Pamokos randasi lamokykla.com

*Prisidėkite prie renginių komitetų ir sąžiningai atlikite pareigas.

*Atlikite BUDĖJIMO pareigą. Atidžiai stebėkite vaikus ir kitus asmenis mokyklos kieme. Vaikų saugumas nuo mūsų priklauso!

Tėvų Budėjimo Nurodymai

Ryte

• 8:45 val. atvykti į mokyklą ; dėvėti budėjimo liemenę
(randasi spintoje).
• Apatinėje salėje pastatyti Kiškių kl. pertvaras.
• Sustatyti oranžinius guminius stovus prie vartų.
• Pakabinti vėliavas (mokyklos sandelyje ).

Dienos metu

• 9:30 val. uždaryti įvažiavimo vartus prie salės.
• 10:20 val. ir 11:40 val. pertraukų metu, vienas budintis
pasilieka prie vartų, kitas vaikštinėja.
• Neleisti mokiniams išeiti už mokyklos ribų.
• Seminaristams leidžiama išvažiuoti .
• Palaikyti bendrą tvarką.
• Peržvelgti tualetus kad nebūtų juose išdykaujama.
• Laisvai neįleisti nemokyklinių asmenų. Svetimi žmonės
turi prisistatyti prie mokytojų stalo.

Mokyklos pabaiga

• 1:00 val. Nuimti vėliavas, padėti į sandelį.
• 1:15 val. Pareigos baigiasi.

Prašom supažindinti savo vaikus su Mokyklos Taisyklėm