Namu Darbai (6 Klasė)

2018m. sausio 20d.

sausio 22, 2018


Šį šeštadienį mūsų klasė su kitom vyresnėm klasėm klausėsi seminaro ir tėvelių simpoziumą. Klasėje mes klausėmės dainos „Laisvė“ (atlikėja Jurga) ir pasikalbėjome apie ką ta daina/eilėraštis reiškia. Per paskutinę pamoką susirinkom su 4-ta ir 5-ta klasę ir pasikalbėjome apie rašinių konkurso temą.

 

Namų darbai:

Parašyti juodraštį rašinio konkursui.

– 1-2 puslapių

Tema:

Eilėraštis – Atgimusi Lietuva 

ARBA

Rašinys – Ką rastume atvėrę senolių kraičio skrynią?

Apie kraičio skrynia:

„Kraičio skrynia – didelė dėžė su antvožu, kurioje laikomas nuotakos kraitis (drabužiai, įvairūs rankdarbiai). Lietuvoje kraitinę skrynią vertino ne vien mergaitės, kurioms ji priklausė, bet ir visa šeima, nes skrynia buvo visos šeimos garbė, ypač per vestuvines apeigas. Neturėti kraičio merginai buvo negarbinga, todėl kiekviena stengėsi turėti kuo talpesnę skrynią ir susikrauti kuo didesnį kraitį. Turtingesnieji savo dukroms užsakydavo ar nupirkdavo net kelias skrynias“

„Mūsų močiutės ir promočiutės gerai žinojo, kad gyvenimą pradėti nuo pradžių nėra lengva. Ir ne tik dėl to, kad ištekėjus reikia įsigyti pačius paprasčiausius buities daiktus, bet ir todėl, kad teks kurti santykius su nauju, kartais dar mažai pažįstamu žmogumi. O gera pradžia, kaip sakoma, – pusė darbo. Tad metų metais galvodamos apie savo dukterų laimę, svajodamos apie gražų jų laukiantį gyvenimą, mamos pamažu kraudavo į kraičio dėžes būsimai nuotakai patalynę, rankšluosčius, indus, kitus buities rakandus.“

 

http://www.veidas.lt/deze-kurioje-telpa-puse-gyvenimo

 

http://zam.mch.mii.lt/Mokslas/Valatka_kraitis.htm

 

 

2018m. sausio 13d.

sausio 17, 2018


Klasėje mes pakalbėjome apie Sausio 13-tos įvykius. Turėjome būdvardžių egzamina ir po to skaitėme toliau 6-ta ir dalį 7-to skyriaus pasakos, Kelionė į septintą stotį.

 

Namų darbai:

-Užbaigti žodžių ieškinį duota klasėje

-Piešimo konkursas: „Lietuva mano širdyje“

Taisykles :
Naudoti baltą popierių.
Atlikimo technika pasirinktinai: kreideles, akvarelės, pieštukai, tušas, guašas ir t.t
Pageidautina horizantalus formatas.

Kitoje piešinio pusėje tvarkingai pieštuku turi būti užrašyta : mokinio vardas, pavarde, skyrius, mokinio amžius, mokyklos pavadinimas, ir valstija.

 

 

2018m. sausio 6d.

sausio 09, 2018


Klasėje mes pakartojome ką išmokome apie būdvardžius (psl. 64-65). Po to mes skaitėme 5-ta skyriu pasakos Kelionė į septintą stotį (psl. 31-36).

Namų darbai:
Pasiruošti būdvardžių egzaminėliui. Išlinksniuoti šiuos žodžius (vien. ir daug.)
-šiltas namas
-nauja suknelė
-ramus vanduo
-graži gėlė
-geležinis vilkas
-medinė trobelė

2017m. gruodžio 9d.

gruodžio 13, 2017


Pamokos metu mes kalbėjome apie būdvardžių priesagas ir laipsnius ir skaitėme apie Kalėdų tradicijas ir papročius Lietuvoje.

Namų darbai:

-gramatikos psl 56, 62-63 (lentele 63 puslapyje reikia išpildyti su pabrauktais žodžiais iš 62 puslapio)

-atsakyti klausimus skatinių vadovėlyje (psl. 16-22)

 

Nepamirskite repetuoti dainas ir gražiai apsirengti eglutės pasirodymui!!!

2017m. gruodžio 2d.

gruodžio 07, 2017


Per pamoka mes užbaigėme būdvardžių linksniavima (psl. 52-53). Kol aš buvau susirinkime, klasė žiūrėjo Jurgio Didžiulio dokumentini video, To Be LT

 

Namų darbai tiktais užbaigti klasės darbus ir repetuoti Kalėdų eglutės dainas.

2017m. lapkričio 11d.

lapkričio 14, 2017


Klaseje mokiniai pradėjo linksniuoti būdvardžius ir po to toliau skaitėme pasaka Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

-Gramatika psl. 45, 47-49 (psl. 49 nereikia viršutinę puse)

-Užbaigti skaityti 3-čia skyriu (Vėtrungės) pasakos ir atsakyti šiuos klausimus:

  1. Kokiam miestelyje keleiviai nusileido ir ką tas žodis reiškia?
  2. Kas paslėpė mėnulį?
  3. Kaip atrodo Matilda ir jos namas?

 

2017m. lapkričio 4d.

lapkričio 09, 2017


Klasėje pradėjome kalbėti apie būdvardžius (psl. 37-39) ir po to skaitėme antra skyriu pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

-Gramatikos pratimai psl. 40-41

-Iš Kelionės pasakos surasti 10 nežinomų žodžių ir išversti

-Atsakyti 3 klausimus iš pasakos:

  1. Kokios spalvos yra Spurgo akys? (1-mo skyriaus)
  2. Ką reiškia „aktujėjam“?
  3. Kokias 5-kias šalis rodo Teodoros kompasas?

2017m. spalio 28d.

lapkričio 01, 2017


Klasėje mokiniai turėjo trumpa daiktavardžių linksniavimo patikrinimą, skaitė apie Vėlines ir pirma skyrių pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

– Užbaigti skaityti apie Vėlines ir atsakyti visus klausimus (skaitiniai psl. )

– Sąsiuvinyje įrašyti ir išversti 15 nežinomų žodžiu is pirmo skyriaus, Kelionė, pasakos (psl. 5-)

2017m. spalio 21d.

spalio 24, 2017


Klasėje skaitėme „Apie laumes“ (psl. 12-13) ir pakartojome daiktavardžių linksniavimą pasiruošti patikrinimui kitą savaitę.

Namų darbai:

-Užbaigti klausimus apie skaitymą (psl. 13-15).

-Nupiešti parinkta dievą ar deivę ir trumpai aprašyti (paragrafą 5-10 sakinių).

  • Aš paskyriau tiem kurie nebuvo mokykloje apačioje.

-Pasiruošti daiktavardžių patikrinimui (psl. 24-25, 35).

 

Dievai ir deivės:

Aidas – Mėnuo

Andrius – Laima

Emili – Saulė

Emilija – Aušrinė

Erikas – Perkūnas

Gabija – Gabija

Greta – Jūratė

Kaz – Žemyna

Lukas – Ragana

Maya – Milda

Vincentas – Velnias