Namu Darbai (6 Klasė)

2017m. spalio 7d.

spalio 08, 2017


Klasėje mokiniai perskaitė „Ruduo“ eilėraštį (Skaitiniai psl. 2) ir išvertė į anglų kalbą ir atliko gramatikos 4-ta pamoka.

Namų darbai:

-Užbaigti gramatikos pratimus jei neužbaigė klasėje (psl. 17-24). [psl. 24 nereikia apačioje kur galūnes įrašyti.]

-Sąsiuvinyje išlinksniuoti šiuos žodžius (vienaskaita ir daugiskaita)

  • skaitinys
  • siuvėjas
  • kailis
  • daina
  • giesmė
  • valdžia

 

2017m. rugsėjo 23d.

rugsėjo 24, 2017


Namų darbai:

Užbaigti ką nebaigėme 2-tros ir 3-čios pamokos iš pratimų knygos (psl. 6-16).

 

2017m. rugsėjo 16d.

rugsėjo 21, 2017


Šia savaite nėra namų darbų, viską atlikome klasėje. Šiandien atlikome pirma pamoka gramatikos knygoje (psl. 1-5) ir po to klasė rašė diktantą.