Namu Darbai (6 Klasė)

2017m. gruodžio 9d.

gruodžio 13, 2017


Pamokos metu mes kalbėjome apie būdvardžių priesagas ir laipsnius ir skaitėme apie Kalėdų tradicijas ir papročius Lietuvoje.

Namų darbai:

-gramatikos psl 56, 62-63 (lentele 63 puslapyje reikia išpildyti su pabrauktais žodžiais iš 62 puslapio)

-atsakyti klausimus skatinių vadovėlyje (psl. 16-22)

 

Nepamirskite repetuoti dainas ir gražiai apsirengti eglutės pasirodymui!!!

2017m. gruodžio 2d.

gruodžio 07, 2017


Per pamoka mes užbaigėme būdvardžių linksniavima (psl. 52-53). Kol aš buvau susirinkime, klasė žiūrėjo Jurgio Didžiulio dokumentini video, To Be LT

 

Namų darbai tiktais užbaigti klasės darbus ir repetuoti Kalėdų eglutės dainas.

2017m. lapkričio 11d.

lapkričio 14, 2017


Klaseje mokiniai pradėjo linksniuoti būdvardžius ir po to toliau skaitėme pasaka Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

-Gramatika psl. 45, 47-49 (psl. 49 nereikia viršutinę puse)

-Užbaigti skaityti 3-čia skyriu (Vėtrungės) pasakos ir atsakyti šiuos klausimus:

 1. Kokiam miestelyje keleiviai nusileido ir ką tas žodis reiškia?
 2. Kas paslėpė mėnulį?
 3. Kaip atrodo Matilda ir jos namas?

 

2017m. lapkričio 4d.

lapkričio 09, 2017


Klasėje pradėjome kalbėti apie būdvardžius (psl. 37-39) ir po to skaitėme antra skyriu pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

-Gramatikos pratimai psl. 40-41

-Iš Kelionės pasakos surasti 10 nežinomų žodžių ir išversti

-Atsakyti 3 klausimus iš pasakos:

 1. Kokios spalvos yra Spurgo akys? (1-mo skyriaus)
 2. Ką reiškia „aktujėjam“?
 3. Kokias 5-kias šalis rodo Teodoros kompasas?

2017m. spalio 28d.

lapkričio 01, 2017


Klasėje mokiniai turėjo trumpa daiktavardžių linksniavimo patikrinimą, skaitė apie Vėlines ir pirma skyrių pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

– Užbaigti skaityti apie Vėlines ir atsakyti visus klausimus (skaitiniai psl. )

– Sąsiuvinyje įrašyti ir išversti 15 nežinomų žodžiu is pirmo skyriaus, Kelionė, pasakos (psl. 5-)

2017m. spalio 21d.

spalio 24, 2017


Klasėje skaitėme „Apie laumes“ (psl. 12-13) ir pakartojome daiktavardžių linksniavimą pasiruošti patikrinimui kitą savaitę.

Namų darbai:

-Užbaigti klausimus apie skaitymą (psl. 13-15).

-Nupiešti parinkta dievą ar deivę ir trumpai aprašyti (paragrafą 5-10 sakinių).

 • Aš paskyriau tiem kurie nebuvo mokykloje apačioje.

-Pasiruošti daiktavardžių patikrinimui (psl. 24-25, 35).

 

Dievai ir deivės:

Aidas – Mėnuo

Andrius – Laima

Emili – Saulė

Emilija – Aušrinė

Erikas – Perkūnas

Gabija – Gabija

Greta – Jūratė

Kaz – Žemyna

Lukas – Ragana

Maya – Milda

Vincentas – Velnias

2017m. spalio 14d.

spalio 15, 2017


Klasėje mokiniai skaitė „Aš ruduo“ skaitinį (psl. 3) ir pradėjo rašyti savo rudens rašinį. Taip pat atliko gramatikos 5-ta pamoka (psl. 26-31).

Namų darbai:

-Rašinys (rašinėlis, eilėraštis, daina, arba pasaka) apie rudenį. Juodraštis turi būti spausdintas dviem intervalais (typed, double-spaced) ir mažiausia 100 žodžių.

-Gramatikos pratimai psl. 32-34

2017m. spalio 7d.

spalio 08, 2017


Klasėje mokiniai perskaitė „Ruduo“ eilėraštį (Skaitiniai psl. 2) ir išvertė į anglų kalbą ir atliko gramatikos 4-ta pamoka.

Namų darbai:

-Užbaigti gramatikos pratimus jei neužbaigė klasėje (psl. 17-24). [psl. 24 nereikia apačioje kur galūnes įrašyti.]

-Sąsiuvinyje išlinksniuoti šiuos žodžius (vienaskaita ir daugiskaita)

 • skaitinys
 • siuvėjas
 • kailis
 • daina
 • giesmė
 • valdžia

 

2017m. rugsėjo 23d.

rugsėjo 24, 2017


Namų darbai:

Užbaigti ką nebaigėme 2-tros ir 3-čios pamokos iš pratimų knygos (psl. 6-16).