Namu Darbai (6 Klasė)

2018m. rugsėjo 15d.

spalio 14, 2018


Klasėje mes pradėjome su susipažinimais ir po to buvo trumpas diktantas. Pradėjome gramatiką pagal pratimų knyga, ir kalbėjome apie žodžio sudėtį- šaknį, galūnę, priešdėlį ir priesagą (psl. 1-4). Po gramatikos pradėjome skaityti pasaką, Kelionė į septintą stotį (psl. 5-11).

 

Namų darbai:

-Atsakyti tris klausimus iš pasakos (sąsiuvinyje):

  1. Kokios spalvos yra Spurgo akys?
  2. Kas yra žiežula?
  3. Koks oras lauke pradžioje pasakos?

-Surasti 10 nežinomų žodžių ir išversti į anglų kalbą (sąsiuvinyje).

-Nupiešti ir nuspalvinti teta Teodora ir jos namelį kaip apibūdinta pasakoje. (Ant balto atskiro lapo.)

 

2018m. rugsėjo 8d.

spalio 13, 2018


Pirma šeštadienį, manęs nebuvo tai šeštokai buvo kartu su penktokais po atidarymo.

 

Namų darbai:

-Užbaigti „Apie save“ darbelį.

-Tėveliams užpildyti informacijos lapą.