Namu Darbai (6 Klasė)

2017m. spalio 14d.

spalio 15, 2017


Klasėje mokiniai skaitė „Aš ruduo“ skaitinį (psl. 3) ir pradėjo rašyti savo rudens rašinį. Taip pat atliko gramatikos 5-ta pamoka (psl. 26-31).

Namų darbai:

-Rašinys (rašinėlis, eilėraštis, daina, arba pasaka) apie rudenį. Juodraštis turi būti spausdintas dviem intervalais (typed, double-spaced) ir mažiausia 100 žodžių.

-Gramatikos pratimai psl. 32-34

2017m. spalio 7d.

spalio 08, 2017


Klasėje mokiniai perskaitė „Ruduo“ eilėraštį (Skaitiniai psl. 2) ir išvertė į anglų kalbą ir atliko gramatikos 4-ta pamoka.

Namų darbai:

-Užbaigti gramatikos pratimus jei neužbaigė klasėje (psl. 17-24). [psl. 24 nereikia apačioje kur galūnes įrašyti.]

-Sąsiuvinyje išlinksniuoti šiuos žodžius (vienaskaita ir daugiskaita)

  • skaitinys
  • siuvėjas
  • kailis
  • daina
  • giesmė
  • valdžia

 

2017m. rugsėjo 23d.

rugsėjo 24, 2017


Namų darbai:

Užbaigti ką nebaigėme 2-tros ir 3-čios pamokos iš pratimų knygos (psl. 6-16).

 

2017m. rugsėjo 16d.

rugsėjo 21, 2017


Šia savaite nėra namų darbų, viską atlikome klasėje. Šiandien atlikome pirma pamoka gramatikos knygoje (psl. 1-5) ir po to klasė rašė diktantą.