Namu Darbai (5 Klasė)

Gruodžio 16 – sausio 6, Trijų savaičių namų darbai

gruodžio 17, 2017


Gruodžio 16 – sausio 6, Trijų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 42-44 psl. ir pasiruošti trečiosios linksniuotės (kas? -is, ko? -ies) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Trys karaliai – Dievo draugai, 28-29 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Rašinėlis: Kūčios, Kalėdos, arba Kalėdų atostogos
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Gruodžio 9-16, Namų darbai

gruodžio 10, 2017


Gruodžio 9-16, Namų darbai:
Prat. knyg.: 39-41 psl.
Skaityti: Orų spėjimai, Ateities Spėjimai prie Kūčių stalo, Spėjimai iš apavo, 25-27 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Gruodžio 2-9, Namų darbai

gruodžio 02, 2017


Gruodžio 2-9, Namų darbai:
Prat. knyg.: 37-38 psl. ir pasiruošti antrosios linksniuotės (-a, -ė) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Valgių simboliai, Kalbos prie stalo, Kūčių nakties stebūklai, 23-24 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Lapkričio 18 – gruodžio 2, Dviejų savaičių namų darbai

lapkričio 18, 2017


Lapkričio 18 – gruodžio 2, Dviejų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 35-36 psl.
Rašinėlis: Padėkos diena arba Padėkos dienos atostogos
Skaityti: Kūčios ir Kalėdos, 20-22 psl. Pabaikite sakinius.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Lapkričio 11-18, Namų darbai

lapkričio 12, 2017


Lapkričio 11-18, Namų darbai:
Prat. knyg.: 32-34 psl.
Skaityti: Ugnies deivė ir Laumės,18-19 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Mokykitės Kalėdų eglutės dainas.

Lapkričio 4-11, Namų darbai

lapkričio 04, 2017


Lapkričio 4-11, Namų darbai:
Prat. knyg.: 28-31 psl. ir pasiruošti pirmosios linksniuotės (-as, -is, -ys) linksniavimo egzaminėliui.
Skaityti: Senovės lietuvių tikėjimas 16-17 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Spalio 28 – lapkričio 4, Namų darbai

spalio 28, 2017


Spalio 28 – lapkričio 4, Namų darbai:
Prat. knyg.: 25-27 psl.
Skaityti: Vėlinės, 14-15 psl. Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Spalio 21-28, Namų darbai

spalio 21, 2017


Spalio 21-28, Namų darbai:
Prat. knyg.: 22-24 psl.
Skaityti: Medžiai senolių gyvenime ir Romuvos Ąžuolas 12-13 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Spalio 14-21, Namų darbai

spalio 14, 2017


Spalio 14-21, Namų darbai:
Prat. knyg.: 18-21 psl.
Skaityti: Pavėluota pagalba ir Ne piniguose laimė, 10-11 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.