Namu Darbai (5 Klasė)

Kovo 10 – 17

kovo 11, 2018


Kovo 10 – 17
Prat. knyg.: 66-68 psl.
Skaityti: Velykų papročiai ir Verbų sekmadienis, 46 psl.
Atsakykite į klausimus 46 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Kovo 3 – 10

kovo 04, 2018


Kovo 3 – 10
Prat. knyg.: 63-65 psl.
Skaityti: Kovo vienoliktoji, 45 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Vasario 24 – kovo 3

vasario 24, 2018


Vasario 24 – kovo 3
Prat. knyg.: 60-62 psl.
Skaityti: Šv. Kazimieras 43-44 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Vasario 10 – 24 Dveijų savaičių namų darbai.

vasario 10, 2018


Vasario 10 – 24, Dveijų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 58-59 psl. ir pasimokykite vyriškos giminės būdvardžių egzaminėliui
Skaityti: Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 40 psl. ir Užgavėnės 41-42 psl.
Atlikite 42 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Vasario 3 – 10

vasario 03, 2018


Prat. knyg.: 56-57 psl.
Skaityti: Primoji lietuviška knyga, 38-39 psl.
Atsakykite į klausimus 39 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Ateinantį šeštadienį prašome, kad visi mokiniai atvyktų į mokyklą apsirengę tautiniais rūbais Vasario 16 minėjimui.

Mokykitės V16 minėjimo dainų žodžius:

AŠ ČIA GYVA
Autorius: Bernardas Brazdžionis

leškojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ar plaka dar skausme širdis sukepus,
ar tu gyva, ar negyva?

Iškėliau, šaukdamas, rankas į dangų juodą:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ir kai parpuoliau, bėgdamas per gruodą,
atsakė man: — Aš čia — gyva.

Aš čia — gyva, — po kojų tarė žemė,
aš čia — gyva — sūnau, ar nematai?
Aš čia — gyva, — palinkę ir sutemę
atsiliepė dangaus skliautai.

Aš čia — gyva, — Dubysa subangavo,
aš čia — gyva, — jai pritarė krantuos,
aš čia — gyva, — kaip aidas sudejavo
daina pagojuose aukštuos.

Ėjau klupau iš pirkios į pirkelę:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Tik balsas tas man rodė tamsų kelią:
Aš čia — gyva, aš čia — gyva.

Kaip skausmo ašaros, mirgėjo žiburėliai…
— Ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva?
Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių
atsiliepė: — Aš čia — gyva.

LIETUVOS KAREIVĖLIAI

Marš, marš, kareivėli,
Marš į kovą dobilėli
Į priešą pirmyn
Pirmyn, pirmyn, pirmyn… ] 2x2k.

Sausio 27 – vasario 3

sausio 28, 2018


Sausio 27 – vasario 3
Prat. knyg.: 54-55 psl.
Skaityti: Mergelė ir Karžygė, 36-37 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Pasimokykite apie Kovo 11tą:
Pasimokykite V16 dainas:


Sausio 20-27, Namų darbai

sausio 21, 2018


Sausio 20-27, Namų darbai:
Prat. knyg.: 51-53 psl.
Skaityti: Vytautas Didysis, 34-35 psl.
Pailiustruokite Vytautą.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Prašome, kad mokiniai namie parašytų juodraštį Švietimo Tarybos rašymo konkursui. Jie gali pasirinkti paraštyi eilėraštį arba rašinėlį.

Sukurk eilėraštį
„Atgimusi Lietuva“

arba

“Ką rastume atvėrę senolių kraičio skrynią“.
Pasikalbėti apie Lietuvos praeitį. Kaip žmonės gyveno, kokius darbus dirbo, kokių papročių buvo laikomąsi. Ką vadiname kraičio skrynia? Kas buvo į ją kraunama ir kodėl buvo tai branginama.    (1-2 ranka rašyti puslapiai)

Sausio 13-20, Namų darbai:

sausio 14, 2018


Sausio 13-20, Namų darbai:
Prat. knyg.: 48-50 psl. ir pasiruošti penktosios linksniuotės (-uo, -ė) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Kunigaikštis Gediminas ir Kaip Kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių, 32-33 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Mokykitės V16 dainų žodžius.

Gruodžio 16 – sausio 6, Trijų savaičių namų darbai

gruodžio 17, 2017


Gruodžio 16 – sausio 6, Trijų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 42-44 psl. ir pasiruošti trečiosios linksniuotės (kas? -is, ko? -ies) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Trys karaliai – Dievo draugai, 28-29 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Rašinėlis: Kūčios, Kalėdos, arba Kalėdų atostogos
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Gruodžio 9-16, Namų darbai

gruodžio 10, 2017


Gruodžio 9-16, Namų darbai:
Prat. knyg.: 39-41 psl.
Skaityti: Orų spėjimai, Ateities Spėjimai prie Kūčių stalo, Spėjimai iš apavo, 25-27 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.