Namu Darbai (5th Grade)

March 17-24

March 17, 2018


Kovo 17 – 24
Prat. knyg.: 69-70 psl. ir pasiruošti moteriškos giminės būdvardžių egzaminėliui
Skaityti: Margučiai ir Velykų bobutė, 47 psl.
Atsakykite į klausimus 47 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Pasimokykite namie “Aš širdyje labai myliu savo mamą.”

March 10-17

March 11, 2018


Prat. knyg.: 66-68 psl.
Skaityti: Velykų papročiai ir Verbų sekmadienis, 46 psl.
Atsakykite į klausimus 46 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

March 3-10

March 04, 2018


Kovo 3 – 10
Prat. knyg.: 63-65 psl.
Skaityti: Kovo vienoliktoji, 45 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

February 24 – March 3

February 24, 2018


Vasario 24 – kovo 3
Prat. knyg.: 60-62 psl.
Skaityti: Šv. Kazimieras 43-44 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

February 10-24, homework for 2 weeks.

February 10, 2018


Vasario 10 – 24, Dveijų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 58-59 psl. ir pasimokykite vyriškos giminės būdvardžių egzaminėliui
Skaityti: Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 40 psl. ir Užgavėnės 41-42 psl.
Atlikite 42 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

February 3-10

February 03, 2018


Prat. knyg.: 56-57 psl.
Skaityti: Primoji lietuviška knyga, 38-39 psl.
Atsakykite į klausimus 39 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Ateinantį šeštadienį prašome, kad visi mokiniai atvyktų į mokyklą apsirengę tautiniais rūbais Vasario 16 minėjimui.

Mokykitės V16 minėjimo dainų žodžius:

AŠ ČIA GYVA
Autorius: Bernardas Brazdžionis

leškojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ar plaka dar skausme širdis sukepus,
ar tu gyva, ar negyva?

Iškėliau, šaukdamas, rankas į dangų juodą:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ir kai parpuoliau, bėgdamas per gruodą,
atsakė man: — Aš čia — gyva.

Aš čia — gyva, — po kojų tarė žemė,
aš čia — gyva — sūnau, ar nematai?
Aš čia — gyva, — palinkę ir sutemę
atsiliepė dangaus skliautai.

Aš čia — gyva, — Dubysa subangavo,
aš čia — gyva, — jai pritarė krantuos,
aš čia — gyva, — kaip aidas sudejavo
daina pagojuose aukštuos.

Ėjau klupau iš pirkios į pirkelę:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Tik balsas tas man rodė tamsų kelią:
Aš čia — gyva, aš čia — gyva.

Kaip skausmo ašaros, mirgėjo žiburėliai…
— Ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva?
Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių
atsiliepė: — Aš čia — gyva.

LIETUVOS KAREIVĖLIAI

Marš, marš, kareivėli,
Marš į kovą dobilėli
Į priešą pirmyn
Pirmyn, pirmyn, pirmyn… ] 2x2k.

Sausio 27 – vasario 3

January 28, 2018


Sausio 27 – vasario 3
Prat. knyg.: 54-55 psl.
Skaityti: Mergelė ir Karžygė, 36-37 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Pasimokykite apie Kovo 11tą:
Pasimokykite V16 dainas:


Sausio 20-27, Namų darbai

January 21, 2018


Sausio 20-27, Namų darbai:
Prat. knyg.: 51-53 psl.
Skaityti: Vytautas Didysis, 34-35 psl.
Pailiustruokite Vytautą.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Prašome, kad mokiniai namie parašytų juodraštį Švietimo Tarybos rašymo konkursui. Jie gali pasirinkti paraštyi eilėraštį arba rašinėlį.

Sukurk eilėraštį
„Atgimusi Lietuva“

arba

“Ką rastume atvėrę senolių kraičio skrynią“.
Pasikalbėti apie Lietuvos praeitį. Kaip žmonės gyveno, kokius darbus dirbo, kokių papročių buvo laikomąsi. Ką vadiname kraičio skrynia? Kas buvo į ją kraunama ir kodėl buvo tai branginama.    (1-2 ranka rašyti puslapiai)

Sausio 13-20, Namų darbai:

January 14, 2018


Sausio 13-20, Namų darbai:
Prat. knyg.: 48-50 psl. ir pasiruošti penktosios linksniuotės (-uo, -ė) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Kunigaikštis Gediminas ir Kaip Kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių, 32-33 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Mokykitės V16 dainų žodžius.

Sausio 6-13, Namų darbai:

January 07, 2018


Sausio 6-13, Namų darbai:
Prat. knyg.: 45-47 psl. ir pasiruošti trečiosios linksniuotės (kas? -is, ko? -ies) ir ketvirtosios linksniuotės (-us, -ius) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Mindaugo laikų Lietuva, 30-31 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Piešimo konkurso tema: Lietuva mano širdyje
Konkurso taisykles :
Naudoti baltą popierių.
Atlikimo technika pasirinktinai: kreideles, akvarelės, pieštukai, tušas, guašas ir t.t
Pageidautina horizantalus formatas.
Kitoje piešinio pusėje tvarkingai pieštuku turi būti užrašyta: mokinio vardas, pavardė, skyrius (5), mokinio amžius, mokyklos pavadinimas (Los Angeles šv. Kazimiero mokykla), valstija (Kalifornija).
Piešinius atsinešti į mokyklą sausio 13 dieną.
Po sausio 13 dienos piešiniai nebus priimami.