Namu Darbai (5 Klasė)

Rugsėjo 9-16, Namų darbai

rugsėjo 18, 2017


Rugsėjo 9-16, Namų darbai:
Rašinėlis: Vasaros atostogos (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau)
Skaityti: Žolinė, 2-3 psl.
Atsakykite į klausimus pinais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.