spalio 28, 2017

spalio 26, 2017

Alytaus Teatro spektaklis PINOKIS visus sužavėjo. Ačiū Tėvų Komitetui už dovaną visai mokyklai. Tėveliai,prisidėkite prie mokyklos renginių.Retai jus matome. Esate nuolat kviečiami ir laukiami.

Šeštadienį vyks mūsų mokyklos tradicinė moliūgų parodėlė. Papuoškite moliūgus lietuviškais motyvais ir padėkite ant stalų lauke. Užrašykite vardą ir klasę. Kiekvienas dalyvis bus apdovanotas. Žemesnių klasių mokinukams – Kiškiams, Vaikų darželiui, pirmai ir antrai klasei – leidžiama pasipuošti Halloween kostiumais.

Kapų lankymas/Vėlinės – lapkr. 4 d. 9 val. ryto mokiniai,šeimos ir parapijiečiai renkasi Forest Lawn kapinėse,Court of Christus, pasimelsti prie lietuvių kapų ir juos papuošti gėlėmis ir vėliavėlėmis. Po to grįžtame į mokyklą tęsti pamokas. Kiškiai ir Vaikų darželis į kapines nevažiuoja ir pradeda pamokas 9 val. mokykloje.

FINGERPRINTING / PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ DOKUMENTACIJA – PRIVALOMA VISIEMS TĖVELIAMS KURIE PRALEIDŽIA LAIKO MOKYKLOS PATALPOSE, PADEDANT KLASĖJE, BUDINT, VALGANT PIETUS KIEME, VADOVAUJANT ORGANIZACIJOM, DIRBANT VIRTUVĖJE ir t.t. Užrezervuokite laiką. Sąrašas randamas ant mokytojų stalo žemutinėje salėje. Neužsiregistravusius turime teisę neleisti į mokyklos patalpas. 

Tony Valle, mūsų mokyklos tėvelis, kviečia visus į renginį. Skelbimas prisegtas.Scan 2017-10-26 12.01.31.

Blusų Turgus lapkr. 11 d. Rinkite žaisliukus ir papuošalus! Brigita Šlekys teikia papildomą informaciją.

Ačiū,

p.Marytė