Spalio 14-21 namų darbai

spalio 15, 2023

Prat. knyg. “Kalbos žingsniai” 25 ir 27-28 psl.

Skaityti “Kaip briedis ragus įsigijo” 13-15 psl. vadovėlyje “Lietuvos gamta – Žvėrys”

Pasimokykite Kalėdų Eglutės dainas.

Raginu visus mokinius namie skaityti lietuviškai.