Archives

ND Spalio 14-ai

spalio 01, 2023


Prasau perskaityti pp 15-21 „Senojo Boksto“ knygoje ir atsakyti klausimus pilnais sakiniais.ND 9-30

Rugsėjo 23-30 d. 

rugsėjo 27, 2023


N.D. Prašau atlikite iki ateinančio šeštadienio
Rugsėjo 23-30 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Prat. knyg.: 11-14 psl.                                                                                                             
Skaityti: Kaip atsirado rugiagėlės ir zmogaus turtas, 4-5 psl.    
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais. 
 
KVIZAS kita savaite: Balsiai (pagal 13 psl. #1-3) – bus lygiai kopija

Rugsėjo 23-30 namų darbai

rugsėjo 24, 2023


Rugsėjo 23-30 namų darbai:

Skaitymas: Lietuvos gamta – Žvėrys, Stumbras, 10-11 psl.

Pratimai:  Kalbos žingsniai, 12-16 psl., ypač 13tas punktas, 14 psl.

rugsėjo 16-23

rugsėjo 21, 2023


Skaitymas:  Lietuvos Gamta – Žvėrys ir žvėreliai 3 psl.

Pratimai:  Kalbos žingsniai, KOKS ESU AŠ IR KOKIE YRA MANO DRAUGAI? 5-11 psl.

Rašymas:  Jei dar neatlikote, prašome parašyti rašinėlį apie save.

 

Rugsėjo 16-23 d.

rugsėjo 18, 2023


Rugsėjo 9 -16 d. 2022:
Rašinėlis:  Mano Vasaros Atostogos (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau)
Rugsėjo 16-23 d.:
Prat. knyg.: 5-10 psl.
Skaityti: Žolinė, 2-3 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais – rasite savo literaturos vadovėlyje 
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Rugpiučio 9-16 d. 2023

rugsėjo 11, 2023


Sveiki Tėveliai!
Šiais metais aš būsiu penktos klasės mokytoja, kartu su mano vyru Jonu Rukšėnu. Jisai pereitais metais buvo penktos klasės mokytojas ir yra daug metu dirbes lituanistinėj mokykloj. Mes dirbsime pamainom. Teks su juo susipažinti 9/24. 🙂
Kaip ir pereitais metais, kiekvieną šeštadienį prašom mokinių turėti šalia savęs visas knygas, trintuką, sąsiuvinį ir pieštuką. Galima ir spalvotus pieštukus atsinešti.  Bus galima šeštadienį užmokėti už pratimų knygą (iš manę įsigyti jeigu negavote) ir skaitymo knygą (iš ponios Laimos apatinėje salėje). 📚
Jeigu nubuvote klasėje ir praleidote pamoką, prašau atlikit praleistus puslapius pratimų ir skaitymo knygoje. Rasite darbus mokyklos tinklo puslapyje: lamokykla.com 🇱🇹
Ačiū!
~ Mokytoja Teresė
Aš vėl mokinsiu ateinantį šeštadinį

N.D. Prašau atlikite savo sąsiuvinyje iki ateinančio šeštadienio
Rugpiučio 9-16 d. 2023:
Rašinėlis:  Mano Vasaros Atostogos (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau)

rugsėjo 9-16

rugsėjo 10, 2023


Prašome, kad mokiniai kurie nebuvo mokykloje, arba išvažiavo tuoj pat po mišių, namie parašytų rašinėlį apie save ir įteiktų rašinėlį panelei Sigitai kitą šeštadienį.  Prisegiau pavyzdį prie elektroninio pašto laiško.  

Prašome išpildyti asmeniškos informacijos anketą, kurią šiandien išdalinau mokiniams.  Prisegu anketą prie elektroninio pašto laiško.  

Gegužės 6 – 13 Namų Darbai:

gegužės 07, 2023


Gegužės 6 – 13 Namų Darbai:
Prat. Knyg.: Pratimas 19, p. 114-115
Skait.:  Šernas, p. 110, Stumbras, p. 111