Sausio 6-13, Namų darbai:

sausio 07, 2018

Sausio 6-13, Namų darbai:
Prat. knyg.: 45-47 psl. ir pasiruošti trečiosios linksniuotės (kas? -is, ko? -ies) ir ketvirtosios linksniuotės (-us, -ius) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Mindaugo laikų Lietuva, 30-31 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Piešimo konkurso tema: Lietuva mano širdyje
Konkurso taisykles :
Naudoti baltą popierių.
Atlikimo technika pasirinktinai: kreideles, akvarelės, pieštukai, tušas, guašas ir t.t
Pageidautina horizantalus formatas.
Kitoje piešinio pusėje tvarkingai pieštuku turi būti užrašyta: mokinio vardas, pavardė, skyrius (5), mokinio amžius, mokyklos pavadinimas (Los Angeles šv. Kazimiero mokykla), valstija (Kalifornija).
Piešinius atsinešti į mokyklą sausio 13 dieną.
Po sausio 13 dienos piešiniai nebus priimami.