Lapkričio 11-18, Namų darbai

lapkričio 12, 2017

Lapkričio 11-18, Namų darbai:
Prat. knyg.: 32-34 psl.
Skaityti: Ugnies deivė ir Laumės,18-19 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Mokykitės Kalėdų eglutės dainas.