Gruodžio 2-9, Namų darbai

gruodžio 02, 2017

Gruodžio 2-9, Namų darbai:
Prat. knyg.: 37-38 psl. ir pasiruošti antrosios linksniuotės (-a, -ė) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Valgių simboliai, Kalbos prie stalo, Kūčių nakties stebūklai, 23-24 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.