vasario 9, 2019

vasario 08, 2019

Šeštadienį mokiniai įteikia baigtus Švietimo Tarybos konkursinius darbus: rašinius ir piešinius.

Pradeda ruoštis Istorijos/Geografijos konkursui, kuris įvyks kovo 9 d. Konkurso tikslas : paminėti Nepriklausomybės šventes, pasimokyti apie Lietuvos istoriją ir geografiją ir žaisminagi pasivaržyti. Prašom pasižymėti tą dieną ir gausiai dalyvauti.

Nacionalinio Diktanto rašymas įvyks kovo 9d.ryte parapijos patalpose.Kviečiame visus tėvelius prisiminti gramatines taisykles ir išbandyti savo rašybą! Registruotis konsulate.

Vasario 16 d. mokykla uždaryta. Visi keliai veda į visuomenės Vasario 16-tos minėjimą sekmadienį,vasario 17 d. tuoj po 11 val. mišių.

Spindulio Blynų Balius – šeštadienį, vasario 23 d. 6 v.v. Visi mokiniai kviečiami dalyvauti programoje.Stalus užsisakyti pas Danguolę Varnienę.

Ačiū.