vasario 3, 2018

vasario 02, 2018

Mokiniai ruošiasi Vasario 16-tos minėjimui. Prašome skaitlingai dalyvauti vasario 10  d. Švenčiame ypatingą Lietuvos 100-tąjį gimtadienį.Tą dieną VISI MOKINIAI DĖVI TAUTINIUS RŪBUS. 

Mokiniai gaus pažymių knygutes.  Prašom pasirašyti ir sugrąžinti kitą šeštadienį. Geras lankomumas ir stropus darbų atlikimas pelnys gerus pažymius.

Mokytojų posėdyje iškeltos pastabos: mokiniai vėlinasi į pamokas; dažnai praleidžia mokyklą; neatlieka namų darbų; nesistengia kalbėti lietuviškai mokykloje.Prašom atkreipti dėmesį į šiuos trūkumus. Tik su tėvelių pagalba galėsime efektingai vesti pamokas ir užtikrinti pažangą moksle.

Ačiū,                                                                                                                                         p.Marytė