Padėkos Diena

lapkričio 24, 2021

Sveikinu visas šeimas Padėkos Dienoje. Esu dėkinga,kad galime tiek metų tęsti lietuviško švietimo darbą su jumis – ištikimais mokyklos bendradarbiais.

Dėkojame garbės konsulei Daivai Navarrette ir LWAC, Lithuanian World Arts Council , už mokiniams ir mokytojoms padovanotus bilietus į dokumentinį filmą ŠUOLIS . Raginame visus pasižiūrėti šį istoriniai svarbų filmą apie Simą Kudirką. Jis bus rodomas Glendale Laemmle theater šį savaitgalį.

Kalėdų Eglutės programa vyks gruodžio 18 d., 12 val. mokyklos kiemelyje. Prašom pasisiūlyti padėti tėvų komitetui per Indrają Jonušonienę.

Giliausią užuojautą reiškiame ilgamečiui tėvų komiteto pirmininkui ir jo šeimai netekus mamytės, Aldonos Venckienės. Tegul ji ilsisi Dievo ramybėje, o šeima tegul randa paguodos gražiuose prisiminimuose.

Taip pat netekome p.Genės Plukienės, buvusios ilgametės  mokytojos ir mokyklos rėmėjos.Amžina atilsį suteik jai ,Viešpatie.