Spalio 6 – 7 d. LIETUVIŲ DIENOS

spalio 06, 2018

ŠEŠTADIENĮ ir SEKMADIENĮ visi keliai veda į LIETUVIŲ DIENAS parapijos kieme. Pamokų nėra. Visi mokiniai dalyvauja atidarymo programoje sekmadienį 12 val. Dėvi tautinius rūbus. Kviečiu visus taip pat atvykti  į lietuviškas mišias 11 val.