spalio 21,2017

spalio 21, 2017

Alytaus Teatro spektaklis vaikams PINOKIS statomas mokykloje 12:15 val. Visi tėveliai kviečiami. Mokiniams privaloma dalyvauti, nes tai dalis lietuvių kalbos pamokų. Ačiū Tėvų komitetui už dovaną mokiniams!

Spalio 28 d. pertraukų metu bus Moliūgų paroda. Mokiniai ,papuošę moliūgus lietuviškais motyvais,  bus apdovanoti.

Lapkričio 4 d. 9 val. ryto renkamės Forest Lawn kapinese paminėti Vėlines. Kiškiai ir Vaikų darželis pasilieka mokykloje. Sukalbėsime maldas ir papuošime lietuvių kapus gėlėmis ir trispalvėm. Prisiminkime savo mirusius.

Lapkričio 11 d. Blusų Turgus labdarai. Pradėkite rinkti naudotus žaisliukus ir mamyčių papuošalus . Surinktas pelnas bus skirtas labdarai.

Misija Sibiras dalyviai lankysis mokykloje tą dieną 12:15 val. p.p. Atvykite pasiklausyti pranešimo.

Ačiū,

p.Marytė