Sausio 6,2018

sausio 05, 2018

Sveikiname su Naujais Metais! Grįžtame į mokyklą šeštadienį įprastu laiku. Pradedame švęsti Lietuvos Nepriklausomybės Šimtmečio 1918-2018 sukaktį. Junkitės į bendrą pasiruošimą, įsitraukite į visus mokyklos ir visuomenės renginius.

*Mokiniai pradės ruoštis Švietimo Tarybos rašinių ir piešinių konkursams. Piešinius konkursui „Lietuva Mano Širdyje“ galima atlikti namuose ir atnešti į mokyklą sausio 13 dieną. Mokiniai gaus nurodymus klasėje.

*Vakarinio Pakraščio Mokytojų Konferencija vyks sausio 20-21 dienomis. Tą šeštadienį visi tėveliai kviečiami į salę tuoj po vėliavų pakėlimo, pasiklausyti Joanos Pribušauskaitės, Vilniaus U. dėstytojos ir lietuvių kalbos vadovėlių autorės,  paskaitos, „Lietuvių kalba šiandien – džiaugsmai ir pavojai.“ Taip pat vyks, jau tradicija tapęs, tėvelių ir vyresnių mokinių simpoziumas, „Vertybės mano gyvenime dabar ; kokių savybių reikės ateityje.“

*Ruošiamės Vasario 16-tos minėjimui vasario 10 d. 12 val. mokykloje. Savo dalyvavimu paremsite mokinių ir mokytojų pastangas ir pavyzdingai paminėsite labai svarbią Lietuvos sukaktį.

Ačiū,

p.Marytė