sausio 5 d. 2019 metai

sausio 01, 2019

Sveikiname visas mūsų lietuviškos mokyklos šeimas su Naujais 2019 Metais! Būkite sveiki, džiugūs ir laimingi. Tegul šie metai sustiprina mūsų meilę Tėvynei ir vieni kitiems. Pasiryžkime tarpusavyje kalbėti lietuviškai, vis aiškinkime vaikams kokį kalbinį ir kultūrinį turtą turime , ir dosniai atiduokime savo laiką  mokyklinei veiklai. Tik jūsų pastangų dėka,mokykla gyvuoja tiek metų ir toliau tebegyvuos.

Šeštadienį įvesime naują tvarką. Tėveliams ir svečiams, kurie žada pasilikti mokyklos patalpose po vėliavų pakėlimo, bus išduoti PARENT ar VISITOR ženklai, kuriuos prašysime prisisegti. Bandom išlaikyti saugią mokyklos aplinką.

Ačiū visiems, kurie iki šiol prisidėjo prie mokyklos renginių. Prašom atlikti savo budėjimo pareigas ir prisidėti prie komitetų darbų. Ateityje numatome: vyresnių mokinių ir tėvų simpoziumą,mokytojų konferenciją,rašinių ir piešinių konkursus, Istorijos/Geografijos konkursą, Motinos dienos minėjimą, ir kitus renginius.

Popiežius Pranciškus palinkėjo :“Te Lietuva buna vilties švyturiu“. Švieskime ir  čia mūsų lietuviškuose namuose.