sausio 26,2019

sausio 26, 2019

Mokykloje lankysis JAV LB Švietimo Tarybos pirmininkė, Auksė Motto, atvykusi į Vakarų Pakrantės Mokytojų Konferenciją. Dr. Romas Buivydas,PhD, svečias psichologas su žmona Audra, lankysis mokyklos atidaryme ir skaitys paskaitą mokytojoms sekančią dieną.

Prašom dalyvauti Mokinių/Tėvelių simpoziume tuoj po vėliavų pakėlimo. Tema – Koks yra šių dienųmokinys? Paremkite mokinių ir mokytojų pastangas. Pasiklausykite ką mūsų mokiniai galvoja.

Sekmadienį vyks visos dienos mokytojų konferencija. Laukiam virš 20 mokytojų iš įvairių miestų. Čia proga mokytojoms pasitobulinti ir susipažinti su kolegėm iš kitų lietuviškų mokyklų!

Dėkojame Švietimo Tarybai, CLCU ir ponams Lembertams už finansinę paramą, bei visoms mokytojoms kurios prisidėjo prie konferencijos ruošos, priėmė viešnias nakvynei ir jas vežioja.

Šiuo metu mokiniai klasėje atlieka rašinių ir piešinių konkursinius darbus. Netrukus pradės ruoštis Istorijos/Geografijos konkursui, kuris įvyks kovo mėnesį.