sausio 20,2018

sausio 19, 2018

Rytoj kviečiame visus į MOKINIŲ/TĖVELIŲ SIMPOZIUMĄ ir įdomią paskaitą „Lietuvių kalba šiandien-džiaugsmai ir pavojai“, tuoj po vėliavų pakėlimo, viršutinėje salėje. Pavaišinsime kavute ir pyragaičiais . Turėsite progos praturtinti lietuvių kalbos žinias, bei pasiklausyti mokinių ir tėvelių minčių šia tema: VERTYBĖS MANO GYVENIME.

Prof. Liudas Mažylis lankysis mokykloje kitą šeštadienį, sausio 27 d. Profesorius Mažylis yra tas asmuo kuris surado originalų Vasario 16-tos dokumentą Berlyno bibliotekoje. Atvykite susipažinti .

VASARIO 16- tos MINĖJIMAS mokykloje įvyks šeštadienį, vasario 10 d. 12 val. BŪTINAI DALYVAUKITE ! Mokiniai ruošiasi iškilmingai ir prasmingai paminėti                                               LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 100-tąją sukaktį ! Parodykite savo vaikams kad gerbiate Lietuvos istoriją ir jos kelią į laisvę.

Ačiū ir iki,                                                                                                                                                                 p.Marytė