Sausio 12, 2019

sausio 10, 2019

Šeštadienį per vėliavų pakėlimą minėsime LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ. Daiva Venckutė,buvusi mūsų mokinė, autorė,aktyvistė ir šio laikotarpio liūdininkė, praves Istorijos pamoką 10:30-11:30 dešimtos klasės kambaryje. Kviečiam pasiklausyti.

Konsulas Darius Gaidys mokyklai padovanojo 100 vnt. neužmirštuolės ženkliukų, simbolizuojant laisvės gynėjų prisiminimą : „Aš prisimenu,kodėl esame laisvi.“ Dėkojame.

Sveikiname mokinius: Povilą Gaidį,Dominyką Gaidį ir Maksimą Bruožį už prisidėjimą prie Trijų Karalių šventės mūsų bažnyčioje. Karaliai buvo puikiai pavaizduoti. Ačiū mok.Jūratei.

Vakarų Pakrantės Mokytojų Konferencija įvyks sausio 26-27 dienomis mūsų mokykloje. Prašom atvykti į Tėvelių/Mokinių Simpoziumą šeštadienį,sausio 26 d. 9:15 ryto.

KITAVOS pasirodymas mokiniams vyks tą pačią dieną 12:15 val.

Pradėsime dalinti PARENT/VISITOR ženklus tiems suaugusiems, kurie pasilieka mokyklos patalpose pamokų metu.Svečius prašom pristatyti administracijai. Ačiū.