rugsėjo 29, 2018

rugsėjo 29, 2018

Rytoj vyksta VIRTUS /Vaikų apsaugos apmokymas viršutinėje salėje tuoj po vėliavų pakėlimo. Jeigu jūs dar neturite galiojančio patvirtinimo, privalote dalyvauti.

LIETUVIŲ DIENOS  vyksta kitą savaitgalį. Mokiniai atlieka atidarymo programą SEKMADIENĮ  tuoj  po 11 val. mišių.Būtų gražu matyti šeimas bažnyčioje. Visi mokiniai dėvi tautinius rūbus. Mokytoja Danguolė Varnienė mielai parūpins ko reikia.

Mokiniai taip pat kviečiami dalyvauti ŠEŠTADIENIO atidarymo programoje. Tikslų laiką pranešime rytoj mokykloje.

SVEIKINAME naujas šeimas ir naujus mokinius . Tikimės kad rasite draugišką aplinką ir antrus namus mūsų svetingoje mokykloje. Prašom kreiptis į mokytojas ir kitus tėvelius su klausimais.

Ačiū visiems užsiregistravusiems laiku. Administracijai ir tėvų komitetui labai palengvina darbą.Gaila kad šįmet praradome kelias šeimas, kurios dėl kitų įsipareigojimų, nežada grįžti.Vis lauksime sugrįžtant į mokyklinius namus.

p.Marytė