Spalio 7, 2017

spalio 05, 2017

Mieli tėveliai,

Ačiū visiems kurie dalyvavo Lietuvių Dienose ir sekmadienio susitikime su Jurgiu Didžiuliu. Apgailestauju kad mažai šeimų atėjo susitikti su linksmu svečiu, nors tie mokiniai kurie atvyko, labai puikiai atstovavo mūsų mokyklą. Ateityje malonėkite prisidėti prie mokyklinių renginių. Dedame didelias pastangas viską tvarkingai organizuoti.

Ateinantys renginiai:

Spalio 7 d. Virtus/vaikų apsaugos paskaita 9:30-11:15 salėje. VISI TĖVAI KURIE BUDI, PADEDA KLASĖJE, PIETUS VALGO KIEME, VEŽA VAIKUS Į IŠKYLAS, PRAVEDA SUSIRINKIMUS IR SUEIGAS AR ŠIAIP LEIDŽIA LAIKĄ MOKYKLOJE PRIVALO DALYVAUTI. Po paskaitos gausite sertifikatą.  TURIME TEISĘ ASMENIS BE SERTIFIKATO IŠPRAŠYTI IŠ MOKYKLOS PATALPŲ PAMOKŲ METU . 

Spalio 21 d.  Alytaus Teatro vaikų spektaklis Pinokis 12 val.

Lapkricio 4 d. kapų lankymas Forest Lawn (9-10 val.)

Lapkr. 11 d. Blusų Turgus pertraukų metu

Lapkr. 18 d. Fingerprinting apatinėje salėje . VISI TĖVAI PRIVALO PRIDUOTI ANTSPAUDUS. REZERVUOTI LAIKĄ pas M.NEWSOM. LAPAS RANDASI ANT MOKYTOJŲ STALO.

Gruodžio 2,9 Eglutės repeticijos po pamokų

Gruodžio 16 Pamokos įprasta tvarka . Eglutės programa 12 val.

Ačiū ir iki,

p. Marytė