lapkr.23 d.

lapkričio 21, 2019

Mieli mokyklos 70-to jubiliejaus Vyno Vakaronės rengėjai,
Viktorija,Ingrida,Dalia,Laima,Aleksai,Monika,Lina,Sauliau,Ariel,Urte,Indraja,Arvydai,Taurai, Linai,Augi,Jurate,Rasa ir kiti,
Savo ir mokytojų vardu, iš visos širdies dėkoju jums visiems,vadovaujant Linai ir Indrei, už nepaprastą,unikalų, linksmą mokyklos renginį.
Jūsų sumanumas , didelė energija ir darbo valandos sukūrė dalyviams nepamirštamą šventę.
Salė buvo elegantiškai ir jaukiai papuošta. Scenos iškaba – nuostabi. Gėlės profesionaliai ir nepaprastai gražiai suaranžuotos.Maistas skanus ir gausus. Vynai ir kiti gėrimai – vienas skanesnis už kitą. Buvę mokiniai ir tėveliai – puikūs barmenai. Martyno programa, muzika, sesučių dainos – dar skamba ausyse ir judina kojas šokti.
Jūsų bendros vizijos dėka, parodėte svečiams, kad smagu bendrauti ne tik prie banketinių stalų , bet ir draugiškai besisvečiuojant laisvesnėje aplinkoje. Stebėjau kaip svečiai plaukė nuo vienos grupelės prie kitos. Užsimezgė naujos draugystės.
Mielieji, ačiū kad pateisinote mano pasitikėjimą jumis. Jūs esate mokyklos ateitis. Mokykla gyvuos tol, kol lietuvybė bus jums svarbi. Neabejoju, kad siūlas dar nenutrūks, ir vakaronių bus daugiau.Valio!  Valio ! Valio!
Marytė
BLUSŲ TURGUS – vyks šeštadienį pertraukų metu. Prašom sunešti naudotus žaislus ir moteriškus papuošalus pardavimui ir pirkimui. Priminkite vaikams atsinešti PINIGĖLIŲ ! Visas pelnas skiriamas labdarai. Būtų šaunu surinkti $500.
PADĖKOS DIENA – pamokų nėra lapkr. 30 d.
EGLUTĖS REPETICIJOS – gruodžio 7 ir 14 d. trumpai po pamokų. Privaloma dalyvauti.
EGLUTĖS programa – gruodžio 21 d. salėje
SAUGUMO PRATYBOS – sudarinėjame „lockdown“ planą mūsų mokyklai. Bus bendras pranešimas tėvams, kai užbaigsime.
VIRTUS ir PIRŠTŲ ANTSPAUDAI – privalomi tėvams kurie lankosi mokyklos patalpose pamokų metu.