NAUJI METAI sausio 11, 2020

sausio 11, 2020

Sveikinu visas šeimas su Naujais Metais. Tegul jie būna džiugūs ir darbingi. Su naujais metais atkeliauja ir daug mokyklinių renginių. Tęsiame savo jubiliejinius metus !  Prašom atidžiai įsidėmėti į mokyklos kalendorių.
ATEINANTYS RENGINIAI 
sausio 11       Lankosi vysk.L.Virbalas. Sausio 13-tos prisiminimas per vėliavų pakėlimą.
sausio 18      Mokytojų posėdis
sausio  25     Mok.Konferencija : 9:15- 11:30 val. Žaisdami Mokomės – paskaita ir mokinių/tėvųsimpoziumas. Prašom dalyvauti ir pasiklausyti labai įdomios prelegentės iš Lietuvos.
sausio  26     Mok.Konferencija : 9:00-4:00 val. Mišios 8 val. Besidomintys tėveliai kviečiami prisidėti.
vasario 1-2   Sutvirtinimo kandidatų rekolekcijos
vasario 15    Pamokų nėra – prezidentų savaitgalis
vas.22/29    Švietimo Tarybos rašinių konkursas. Blynų Balius.
vasario 23   Roko opera Priesaika . Kviesti jaunimą.
vasario 29   Mokyklos Nepriklausomybės minėjimas.Laikas dar nenustatytas.
kovo 1          Parapijoje lankosi prel. E. Putrimas
kovo 7/14    Švietimo Tarybos piešinių konkursas
kovo 21        A+A Ričardo Reivydo laidotuvių mišios . Vyresnės klasės gali dalyvauti mišiose 11 val.
kovo  28      Mokyklos jubiliejinė Vaikų Šventė. Atvyksta vaikų chorelis iš LT. Planai vystosi.
bal.  11         Pamokų nėra – Velykų atostogos; grįžtam balandžio 18 d.
bal. 18-19    LABAI SVARBU ! Parapijoje lankosi kardinolas Sigitas Tamkevičius.Visa mokykladalyvauja mišiose sekmadienį.
geg. 2           Motinos Dienos ir tėvelių šventė
geg. 3           Mokyklos jubiliejaus minėjimas salėje.Planai vystosi.
geg. 10         Sutvirtinimas 11 val. Atvyksta vysk. Bartulis
geg. 16         Mokytojų posėdis ir Kiškių užbaigimas
geg. 23         Memorial Day – pamokų nėra
geg. 30         Mokslo metų užbaigimas ir abiturientų išleistuvės.
SKANDINAVŲ FILMŲ FESTIVALYJE  sausio 11d. 3 val. rodys lietuvių filmą KELIONĖS NAMO.
Visi kviečiami. Info randasi Vakarų Vėjai tinklalapyje ir pas mokytoją Jurgitą Warren.