Nauji mokslo metai 2018-2019

rugpjūčio 21, 2018

Sveikiname visus su ateinančiais naujais 2018-2019 mokslo metais! Pamokos prasideda šeštadienį, rugsėjo 8 d. 9:00-1:15 val.  Šv. Kazimiero parapijos patalpose.  Kiškiams pamokos baigiasi 11:30 val. Tą dieną prašom užsiregistruoti ir nusipirkti vadovėlius. Registracija užsidaro rugsėjo 15 d. Veikia šios  klasės:  Kiškiai (3+ m.) ,Vaikų Darželis (Kindergarten),1kl.-12 kl. ir Suaugusių kalbos klasė.Registracijos ir draudimo anketas, mokslapinigių kainoraštį bei kitą informaciją rasite šiame tinklalapyje.

SVARBUS PRANEŠIMAS: Šeštadienį, rugsėjo 15 d. mokykla uždarome 12 val., po pietų pertraukos. Konsulas Darius Gaidys ir L.A.Jaunimo Sąjunga kviečia visus i RŪTA filmo peržiūrą Santa Monica Aero Theater . Bilietai nemokami, filmas tinkamas visokio amžiaus jaunimui. Mokykla neparūpins bilietų. Konsulo žinialapis VAKARŲ VĖJAI suteikia bilietų įsigijimo nurodymus.

Laukiam visų mokykloje!