NAUJI METAI 2108 ! SVEIKINAME!

gruodžio 31, 2017

Mielos lietuviškos mokyklos šeimos,

Sveikinu su Naujais 2018 Metais ! Tegul jie atneša jums gėrio, meilės, draugystės, džiaugsmo ir Dievo palaimos.

Pradedame švęsti LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMETĮ  1918-2018 !     

Pasistenkime šiais metais atkreipti sąmoningą dėmesį į Lietuvos garbingą ir vargingą istoriją, į šiuolaikinius iššūkius ir, svarbiausiai, į lietuvių kalbą. Gal pasaulio įvykių nepakeisime, bet savo aplinką tikrai galime paveikti. Pasiryžkite namuose kalbėti lietuviškai. Gerbkite lietuviškas knygas, rašykite laiškus lietuviškai, skaitykite lietuviškus laikraščius, rinkite naujus žodžius, prisiminkite priežodžius ir patarles, kalbėkite su seneliais, o mokyklos aplinkoje KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. Kalba  jungia mus visus , ir per ją pagerbsime Lietuvos didįjį jubiliejų.

Grįžtame į mokyklą sausio 6d.                                                                                                                                        Iki pasimatymo,

p.Marytė