Mieli tėveliai

rugsėjo 13, 2017

Mieli lietuviškos mokyklos tėveliai,

Rašau jums šį labai svarbų pranešimą. Mums BŪTINAI reikia pasirašyto CHILD SAFETY PERMISSION SLIP  iš kiekvieno mokinio ( nuo Vaikų Darželio iki 12 kl.) ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ. Apsaugos pamokos vyks klasėse 9/23. Be tėvelių leidimo, mokinys negalės dalyvauti. Jeigu nenorite kad vaikas dalyvautų,pasirašysite OPT OUT lapą. 

PRAŠOM atsispausdinti leidimo formą , kuri randasi mokyklos tinklalapyje lamokykla.com

Mokyklą lanko mokiniai iš maždaug 95 šeimų. Iki šiol, užsiregistravo tik 26 šeimos. NEGALĖSIME PRIIMTI MOKINIŲ Į KLASES, jeigu neturėsime visų MOKYKLOS REGISTRACIJOS anketų, ypatingai tų kuriose surašote sveikatos, draudimo, ir atleidimo nuo atsakomybės pilnas žinias.Prašom pilną registracijos medžiagą pateikti kuo greičiau! Registracija baigiasi rugsėjo 23 d. 

Ačiū už dėmesį šiam labai svarbiam reikalui,

 

Šie mokslo metai yra ypatingi, nes visus metus švęsime Lietuvos Nepriklausomybės Šimtmetį.Mokytojos jau suplanavo įdomių užsiėmimų ir programų. Šiais metais visos žinios tėveliams  bus patalpintos mokyklos tinklalapyje lamokykla.com Elektroniniai laiškai bus siunčiami tik išskirtinais atvejais.

 

Prašom įsidėmeti :

*Rugsėjo 16 d. kviečiame  į VISUOTINĮ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ tuoj po vėliavų pakėlimo. Išgirsite naujų, svarbių žinių apie mokyklos patalpas, vaikų saugumą, mokyklos finansus ir ateities planus. Bent vienas tėvelis iš kiekvienos mokyklinės šeimos turėtų dalyvauti. Lauksime su kava ir bandelėm!

 

*Rugsėjo 23 d. kiekvienoje klasėje bus pristatoma CHILD SAFETY Arkivyskupijos paruoštos pamokos.Registracijos metu prašome pasirašyti formą leidžiant savo vaikams dalyvauti pamokoje.

 

*Spalio 1 d. sekm., LIETUVIŲ DIENŲ SAVAITGALĮ, visi mokiniai ir tėveliai kviečiami 10 val. ryto susitikti su JURGIU DIDŽIULIU ir jo pasaulinės kelionės bendražygiais TO BE LT:KARTU AMERIKOJE projekte. Pasižiūrėkite to paties pavadinimo video utube/internete.

Seks Šeimų mišios 11 val.ir mokinių pasirodymas LT Dienų programoje 12:15 val.

 

*VIRTUS ,vaikų apsaugos PRIVALOMA paskaita TĖVAMS, MOKYTOJAMS, ORGANIZACIJŲ VADOVAMS ir visiems dirbantiems su vaikais,  įvyks šeštadienį, spalio 7 d. 9:30 val. viršutinėje salėje. Išklausę paskaitą,  gausite sertifikatą, kurio reikalauja arkivyskupija iš visų kurie lankosi parapijos patalpose pamokų metu, padeda mokytojams, budi kieme ar atlieka kitas pareigas su vaikais.

 

Dirbkime kartu ,

Marytė Newsom ir Tėvų Komitetas