Lietuvių Dienos spalio 1 d.

rugsėjo 26, 2017

*Spalio 1 d. sekm., LIETUVIŲ DIENŲ SAVAITGALĮ, visi mokiniai ir tėveliai kviečiami 10 val. ryto susitikti su JURGIU DIDŽIULIU ir jo pasaulinės kelionės bendražygiais TO BE LT:KARTU AMERIKOJE projekte. Pasižiūrėkite to paties pavadinimo video utube/internete.

Šeimų Mišios 11:00 val.

Mokinių Pasirodymas Lietuvių Dienose 12:15 val. 

Visi mokiniai dėvi tautinius rūbus.