lapkr. 17,2018

lapkričio 16, 2018

BLUSŲ TURGUS , mokyklos metinis labdaros renginys, vyksta rytoj, šeštadienį, nuo 10 val. Prašom suaukotus žaislus ir moteriškus papuošalus atnešti prieš vėliavų pakėlimą ir sudėti ant paruoštų stalų kieme. Mokiniai turės progos pasižiūrėti į prekes ir apsipirkti pertraukų metu. Kainos iki 5 dol. Tegul vaikai atsineša pinigėlių. Tėveliai irgi kviečiami.Pelnas skiriamas labdaros veiklai. Praeityje rėmėme Mamų Uniją, Misija Sibiras ir Vilties Angelo Vaikų Centrą.Lauksime visų.Ačiū Brigitai Šlekytei už organizavimo darbus.

FINGERPRINTING – L.A. Arkivyskupijos reikalaujamas pirštų antspaudų pridavimas ir registravimas įvyks šeštadienį, gruodžio 1 d. nuo 10:00-5:00 val. viršutinėje parapijos salėje. VISIEMS TĖVELIAMS PRIVALOMA UŽSIREGISTRUOTI , nes visi atlieka budėjimo pareigą, priklauso renginio komitetui, savanoriauja klasėje ar šiaip ateina pasisvečiuoti kieme. Kai vyks kasmetinis arkivyskupijos auditas, turėsime įrodyti kad visi laikosi nurodymų. Rezervuoti laiką užsirašant į sąrašą randamą ant MOKYTOJŲ STALO. 

Sveikiname visas šeimas PADĖKOS DIENOS proga. Dėkojame Dievui , kad saugoja mūsų mokinius ir mokyklą. Dėkojame jums, mieli tėveliai, kad gerbiate lietuvybę ir norite lietuvių kalbos ir kultūros dovaną perduoti savo vaikams. Dėkojame visiems mokytojams ir mokyklos darbuotuojams už nepailstamą ir sąžiningą darbą. Grįžtame į mokyklą gruodžio 1 d.