Lapkr. 11,2017

lapkričio 10, 2017

  Prašom sunešti žaisliukus ir papuošalus pardavimui. Atsineškite pinigėlių !

Visas pelnas skiriamas labdarai.

 

MISIJA SIBIRAS  atstovai duos pranešimą 12:15 viršutinėje salėje. Kviečiame pasiklausyti.

Šiandien Amerikoje minime VETERANŲ DIENĄ. PRISIMINKIME VISUS TARNAVUSIUS JAV KARIUOMENĖJE, LAIVYNE IR KITOSE KRAŠTO APSAUGOS SRITYSE. Daugelis Amerikos lietuvių atidavė savo duoklę šiam dosniam kraštui tarnaudami Europoje, Korejoje, Vietname, Irake, Afganistane ir kitur. Prisiminkime juos ir gerbkime jų darbus.

Marytė