kovo 23,2019

kovo 21, 2019

Šeštadienį mokykloje filmas ASHES IN THE SNOW bus rodomas vyresnėm klasėm(7-12kl) .Tėveliai irgi kviečiami po vėliavų pakėlimo į viršutinę salę. Režisierius Marius Markevičius, buvęs mūsų mokyklos mokinys, kalbės su mokiniais. Ačiū Tėvų Komiteto narei, Rasai Bučinskienei, už užkandžių paruošimą mokiniams.

Knygų ir mokymo priemonių autorė Vilhelmina Urbonienė, viešnia mokytoja iš Lietuvos, aplankys 9-12 kl.mokinius 12:30 val. Tėveliai kviečiami į Seminaro klasę pasiklausyti viešnios.

Vyskupas Jonas Ivanauskas lankysis mūsų parapijoje kitą savaitę, 3/30, ir praves dvasinius pokalbius. Daugiau žinių teikia kun. Tomas. Jo Ekselencija aplankys mokinius per vėliavų pakėlimą.Prašom ateiti laiku .

KLASIŲ NUOTRAUKOS bus daromos 4/6 ir 4/13. Praleidę pamokas tom dienom, mokiniai neras savo  nuotraukų  šių metų metraštyje.

PARAPIJOS POKYLIS LAISVĖS ALĖJA sekm. kovo 31d. Savo gausiu dalyvavimu paremsite parapiją , ir turėsite progos pasipuošti prieškarinio laikotarpio madomis!

Laisvės Alėja