kovo 2, 2019

kovo 01, 2019

Blynų Balius pasisekė labai gerai , ir Danguolė Varnienė dar pridėjo šiuos žodžius: „Ypatingos šios mokyklos mokytojos, kurios prisijungė prie  nuoširdžiausio comraderie buvo EVUTĖ, REDA, MONIKA, JURGITA ….pasižymėjo  NUOSTABIAI 5to skyriaus mokiniai.“ Sveikiname!
 
Ateinantys kovo mėnesio renginiai:
Kovo 9 – Minime NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTES su Istorijos/Geografijos konkursu 12 val. viršutinėje salėje.
Kovo 10 – Visuomenės Kovo 11-tos minėjimas 12:30 salėje; rengia LA LB ir kviečia visus. Paremkime Bendruomenės pastangas.
Kovo 16,17 mokytojų konferencijos San Francisco ir Chicago.  
Kovo 23 – Vyresnėm klasėm (8,9,10,11,12)   ryte salėje rodomas filmas ASHES IN THE SNOW.
                Po pietų, 12 val. , 9-12 klasėse lankosi Vilhelmina Urbonienė, viešnia mokytoja iš Lietuvos
Kovo 31 – „LAISVĖS ALĖJA“  Šv. Kazimiero parapijos metiniai pietūs.
PRAŠOM GAUSIAI DALYVAUTI ŠIAME UNIKALIAME RENGINYJE ! PASIPUOŠKITE BUVUSIŲ LAIKŲ MADOMIS ! 
A+A LAIMIO VENCKAUS LAIDOTUVIŲ ŽINIOS:
Karsto lankymas pirmadienį ,kovo 4 d. Holy Cross Cemetery Culver City,  4-7 v.v.
Laidotuvių šv. mišios mūsų bažnyčioje pirmadienį, kovo 11d. , 11 v.r. 
Savo dalyvavimu pagerbsime Lino Venckaus šeimą .