kovo 16,2019

kovo 15, 2019

Ačiū visoms mokytojoms, ypatingai konkurso rengėjoms, už smagiai pravestą Istorijos/Geografijos konkursą minint Lietuvos Nepriklausomybės šventes. Mokiniams patinka žinias mokytis ir dalyvauti varžybose. Ateityje galime panašų konkursą pritaikyti lietuvių kalbos žinioms.Ačiū tėveliams , kurie paruošė vaišes ir sutvarkė salę.
 BALANDŽIO MĖNUO YRA PASKIRTAS VAIKŲ APSAUGOS MĖNESIU. KREIPKIME YPATINGĄ DĖMESĮ Į MŪSŲ VAIKŲ GERBŪVĮ – FIZINĮ, PROTINĮ,DVASINĮ. VAIKAI YRA MŪSŲ VISŲ ATSAKOMYBĖ. PADĖKIME JIEMS UŽAUGTI SVEIKAIS IR GERAIS ŽMONĖM.
Ateinančios  SVARBIOS DATOS:
kovo 23 Ashes in the Snow filmas rodomas 7-12 kl. viršutinėje salėje 9:15-11:30. Režisierius Marius Markevičius dalyvaus filmo peržiūroje ir atsakinės mokinių klausimus.
Po pietų 12:30 val. 9-12 kl. lankosi viešnia iš LT, mok.Vilhelmina Urbonienė.
kovo 30 – mokykloje lankysis J.E. vyskupas J. Ivanauskas. Pasveikinsime per vėliavų pakėlimą.
kovo 31 LAISVĖS ALĖJA, parapijos pokylis. Kviečiame visus savo dalyvavimu paremti parapiją.Skambinti Zitai į kleboniją.
balandžio 13  – Pirmas Susitaikymas ir velykinė išpažintis visiems mokiniams vietoj Tikybos pamokų
Tikybos mokytojos primins vaikams kaip eit prie išpažinties. Galima lietuviškai ar angliškai.
balandžio 14 – Verbų sekmadienis. Vyresnės klasės mišių metu įscenizuoja Kristaus kančią.
balandžio 20 – Velykų atostogos
gegužės 4 – Motinos Dienos minėjimas ryte .
Repeticija Pirmai Komunijai po pietų.
gegužės 5 – Pirma Komunija 11 val. mišių metu