Sausio 13, 2018

sausio 11, 2018

Mokykla veikia šį šeštadienį, taip kaip ir praeityje šiuo metu. Minėsime LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ.Prisiminsime visus kovojusius už Lietuvos laisvę ne tik sausio 13-tąją dieną, bet ir per visą Lietuvos praeitį. Papasakokite savo vaikams apie įvykius kurie privedė prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1990 metais. Lietuviai visame pasaulyje šią dieną uždeks prisiminimo žvakutes. Junkimės kartu.

PIEŠINIŲ KONKURSAS-mokiniams buvo išdalinti nurodymai savaip sukurti meno kūrinį kuris išreiškia mintį LIETUVA MANO ŠIRDYJE . Nurodymai gan laisvi – galima naudoti įvairią techniką: pieštukus, spalvas, dažus, kreidą, ir t.t. Užbaigtą kūrinį atnešti šeštadienį į klasę ir įteikti mokytojai. Meno kūriniai puoš mūsų salę Vasario 16-tosios šventės proga.

MOKINIŲ ir TĖVELIŲ SIMPOZIUMAS ir Vilniaus U. dėstytojos Joanos Pribušauskaitės paskaita apie dabartinę lietuvių kalbą įvyks kitą šeštadienį, sausio 20 d. tuoj po vėliavų pakėlimo. Prašom ateiti į salę pasiklausyti labai,labai įdomios kalbėtojos ir jaunimo bei tėvelių minčių. Simpoziumo tema: VERTYBĖS MANO GYVENIME.

PRIMENAME: Visuomenės iškilmingas Vasario 16-tosios minėjimas šimtmečio proga įvyks sekmadienį, vasario 25 d. salėje.

Remkite mokytojų ir vadovybės pastangas. Dalyvaukite renginiuose !