gruodžio 9, 2017

gruodžio 07, 2017

Ačiū visiems tėveliams kurie mane pasveikino gimtadienio proga. Jūs esate  geriausia dovana.

Šeštadienį vyks generalinė EGLUTĖS programos repeticija po pamokų 1:15-2:30 val. VISIEMS MOKINIAMS PRIVALOMA DALYVAUTI (išskyrus Kiškiams). PRAŠOM PAREMTI MOKYTOJŲ IR VADOVYBĖS PASTANGAS paruošti mokinius gražiai kalėdinei programai. Šiais metais muzikinė programa vyks bažnyčioje. Kalėdų Senelis aplankys vaikus specialiai paruoštoje vietoje mokyklos kieme, o vaišės bus  žemutinėje salėje. Prašom prisidėti prie vaišių sunešimo. Kreiptis į Liną Venckų.

EGLUTĖS PROGRAMOJE mokiniai pasipuošia šventiškai. Mergaitės su sukniom ar sijonais, berniukai su tvarkingais maškiniais ir ilgom kelnėm (tee shirts ir jeans netinka!).

Kalendoriniai metai eina į pabaigą. Pasiklauskite savo vaikų ir jų mokytojų ar visi namų ir klasės darbai atlikti. Kalėdų atostogų metu gali pasivyti.

Mokykloje lankysis kun. Virginijus Gražulevičius, linksmas ir draugiškas svečias iš Kauno. Penktadienį mūsų bažnyčioje , 10 val. ryto, jis praves adventines rekolekcijas. Kas galite – ateikite. Tai Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė.

Ačiū,                                                                                                                                                                          p.Marytė