gruodžio 8 d.

gruodžio 08, 2018

Rytoj, gruodžio 8 d., švenčiame Marijos Nekalto Prasidėjimo šventę. Po vėliavų pakėlimo mokiniai eis į šv. Mišias. Tėveliai kviečiami  ateiti į bažnyčią.

EGLUTĖS GENERALINĖ REPETICIJA VYKS PO PAMOKŲ 1:15-2:30val. VISŲ MOKINIŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS. TURIME PEREITI VISĄ PROGRAMĄ.PRAŠOM PAREMTI MOKYTOJŲ PASTANGAS.NEIŠIMKITE VAIKŲ ANKSČIAU.

Tėveliai kurie prisirašė prie Eglutės ruošos komiteto renkasi rytoj galutiniam pasitarimui. Kalbėti su Indraja Jonušiene.