Gegužės 5, 2018

gegužės 02, 2018

Prašom atvykti į mokyklą laiku, 9 val. Ryte bus pamokos ir pasiruošimas Motinos Dienos programai.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 12 val. viršutinėje salėje. Kviečiame visas mamytes, tėvelius, gimines, ir svečius į gražų, mokinių paruoštą mamyčių ir tėvelių pagerbimą. Mokiniai su mokytojom deda dideles pastangas jus pasveikinti ir pagerbti. Labai liūdna, kai vaikas dairosi ir salėje  nemato savųjų ir neturi kam gėlytę įteikti.

Programai kaikurios klasės dėvi tautinius rūbus. Nereikia jais rengtis iš pat ryto. Bus laiko persirengti.Visi mokiniai rengiasi tvarkingai ir šventiškai – džinsai, tee shirts, trumpos kelnės –NETINKA.

Pamokos – beliko du šeštadieniai užbaigti visus skolingus darbus. Prašom tuoj pat tartis su mokytojom.Paskutinė mokslo diena-geg.19 d. Užbaigimas – birž.2 d.

Iki pasimatymo,

p.Marytė