geg. 12, 2018

gegužės 11, 2018

Nuoširdžiai dėkojame Motinos Dienos tėvelių komitetui už nepaprastai tvarkingai ir sklandžiai paruoštą minėjimą : salę, vaišes, papuošimus, gėles, tėvelių dovanas, salės sutvarkymą. Ačiū Vilijai Vitartienei už jėgų koordinavimą.

Sveikinu visas mamytes tradicinėje Motinos Dienoje šį sekmadienį. Jūs esate nepaprastai svarbios  savo vaikų gyvenime. Jie seka jūsų žodžius, veiksmus, nusiteikimus, nuomones, ūpą, pomėgius. Jūs paliekate neištrinamą įtaką jų gyvenime. Džiaukitės savo vaikais ir šeima .

Sveikiname Raimondą ir Tomą Hencz susilaukus sūnelio Luko. Kokia puiki dovanėlė Motinos Dienai!

Paskutinis mokslo šeštadienis – geg. 19 d. Prašom patikrinti ar visi mokinių darbai užbaigti.Tarkitės su mokytojom jeigu reikia.

Mokslo metų užbaigimas – birželio 2d. Dalyvavimas būtinas. Atsisveikinsime su dviem abiturientėm: Paule Dargyte ir Darija Pakuckaite. Mokiniai gaus pažymių knygutes ir kitus apdovanojimus.

Atsisveikinimas su prof. Mykolo Biržiškos palaikais. Prof. Biržiška, Vasario 16-tosios akto signataras, gyveno L.A. ir ankstyvais mokyklos metais skaitė mokiniams paskaitas ir dalyvavo renginiuose. Dabar jo ir žmonos palaikai bus iškilmingai perkeliami į Lietuvą. Birželio 10 d. sekmadienį, mūsų bažnyčioje ir salėje vyks atsisveikinimas. Labai, labai prašau pasižymėti tą dieną dalyvauti šiose istorinėse iškilmėse.

Jaunimo šventė – birželio 17 d. Danguolė Varnienė ir Spindylys kviečia visus mokinius dalyvauti programoje.

Ačiū,

p.Marytė