vasario 24,2018

vasario 21, 2018

Nuotaikingai atšventę Nepriklausomybės Šimtmetį, grįžtame į įprastą mokyklos tvarką.Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Vasario 16-tos minėjimo: Aušrai Rosegard, šokių ir dainavimo mokytojams, Sigitai, Kristinai ir Raimondai ir visoms mokytojoms . Ypatingas AČIŪ Linui Venckui ir renginio komitetui už vaišes ir salės paruošimą. Šimtas ačiū Elinai Venckienei už pagamintus trispalvius vėjo malūnėlius , kurie visus metus primins šią nuostabią šventę.

Kviečiame visus į visuomenės Nepriklausomybės minėjimą, šį sekmadienį, vasario 25 d. Mišios 11 val. Minėjimas po mišių. Skautai ir Ateitininkai pasipuošia uniformom . Kiti kviečiami pasipuošti tautiniais rūbais, gintarais. Parodykite savo vaikams kad gerbiame LIETUVĄ ir netingime atvykti į minėjimą atšvęsti šią nepaprastą šventę !

Kiti renginiai:

kovo 3 d. Išpažintys  9kl.

kovo 10 d. Išpažintys visiems mokiniams; Sutvirtinimo kandidatai išvyksta į rekolekcijas.

kovo 31 d. Velykų atostogos; grižtam bal. 7 d.

bal.8 Sutvirtinimas

Mokinių apsauga. Yra sudaromas tėvų komitetas rūpintis šiuo reikalu ir pateikti vykdomąjį planą.  Nors visi jaučiamės labai saugiai parapijos patalpose – prisiminkime lietuvišką posakį  : Atsarga gėdos nedaro. Jeigu turite ypatingų žinių šiuo reikalu ir norite prisidėti prie komiteto, prašome kreiptis į Liną Venckų. Pasitarimas vyks šį šeštadienį.

*Primename kad mokiniams neleidžiama naudoti mobilius telefonus pamokų metu.Neprašykite kad jie jums skambintų.

Ačiū,

p.Marytė